Roosendaal

Roosendaal onderzoekt mogelijkheden om fietsers en voetgangers te beschermen

30 kilometer bord

Kitty Joachems Kitty Joachems

De maximale snelheid moet op alle wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Roosendaal naar dertig kilometer per uur. Dat vinden de fracties GroenLinks en PvdA. Alleen op de doorgaande wegen waar het fietsverkeer gescheiden is hoeft dit niet. Om veilig inhalen mogelijk te maken zijn bredere fietspaden en fietsstroken nodig.

Beide partijen trokken al eerder aan de bel. Ook toen vonden ze dat dertig kilometer de standaard zou moeten zijn in de stad. Ze pleiten juist nu opnieuw voor actie omdat de cijfers voor Brabant alarmerend zijn. In december bleek dat het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers in onze provincie aanzienlijk is gestegen. Daarmee komt Brabant in de landelijke top drie. Wat opvalt is dat in zo’n 70% van de gevallen fietsers het slachtoffer zijn. De provincie kijkt nu naar veiligere wegen, handhaving en gedragsbeïnvloeding als mogelijke oplossingen.

Minder ongelukken en meer kans op overleven

Volgens de fracties is het tijd om de aanbevelingen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op te volgen. Ze vragen het college om maatregelen te treffen. GroenLinks PvdA verwijst daarbij naar de gemeente Amsterdam. Begin december besloot het college van onze hoofdstad om voor 80% van alle wegen binnen de Ring van Amsterdam de maximale toegestane snelheid te verlagen naar dertig km per uur. Ze verwachten dat deze maatregel bijdraagt aan het terugdringen van het aantal ongevallen en dat de overlevingskans bij aanrijdingen toeneemt. Bijkomend voordeel van verlaging van de snelheid is volgens het Amsterdams college een halvering van het verkeerslawaai.

In antwoord op de vragen die Christian Villée (GroenLinks) en Björn Rommens (PvdA) stellen laat het gemeentebestuur weten dat er dit jaar een Integrale Mobiliteitsvisie komt. Onderdeel van deze visie is een onderzoek naar het landelijke en provinciale verkeersveiligheidsbeleid. De punten waar beide partijen nu aandacht voor vragen worden volgens het college meegenomen in dit onderzoek.

Niet overal snelheid verlagen

Dat betekent onder andere dat de beslissing over het invoeren van dertig kilometerzones in deze Mobiliteitsvisie aan bod komt. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle vijftig kilometer wegen in de toekomst aangepast worden naar dertig kilometer. Die beslissing hangt volgens de gemeente af van zorgvuldige afwegingen. Denk bijvoorbeeld aan de doorstroming van het verkeer, hinder voor hulpdiensten en de verwachte verbetering van verkeersveiligheid.

Villée en Rommens vragen het college of fietsers en voetgangers maximaal beschermd worden. Zij zijn immers de zwakste verkeersdeelnemers. “Bescherming van de zwakste verkeersdeelnemers is en blijft belangrijk”, antwoordt het college. Toch betekent dat niet dat fietsers en voetgangers altijd en overal ‘in de voorrang gezet worden’. Ook daar bekijkt de gemeente elke situatie afzonderlijk. “De locatie moet zich er wel voor lenen en het moet voor alle weggebruikers duidelijk en verantwoord zijn”, schrijft het college. “We willen schijnveiligheid voorkomen op locaties waar het druk is qua autoverkeer en we die drukte niet kunnen wegnemen.”

Maximumsnelheid N262 verandert niet

Op het verzoek om de maximumsnelheid op de N262 vanaf het viaduct over de Willem Dreesweg tot aan de A58 te verlagen van zeventig naar vijftig kilometer per uur is de gemeente stellig. “Nee, de N262 valt onder de provincie, en Roosendaal kan hier niet zelfstandig besluiten nemen. De weginrichting en snelheidslimiet zijn afgestemd op grotere verkeersstromen zonder fiets- of voetgangersverkeer.”