Roosendaal

Roosendaal pakt eenzaamheid aan en bespreekt het ook met jongeren

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Roosendaal scoort gemiddeld slechter dan de rest van West-Brabant als het gaat om eenzaamheid, concludeert de gemeente. Daarom heeft ze een plan van aanpak voor de langere termijn om eenzaamheid tegen te gaan. De gemeente heeft het plan ‘Samen voor elkaar’ vrijdag gepresenteerd, tijdens de Week tegen de Eenzaamheid.

Door: Marvin Sluijter, Bianca van Vugt en Esmée van de Heuvel

Het is de Week tegen de Eenzaamheid. In Nederland voelen steeds meer mensen zich eenzaam en de coronacrisis maakt dat soms nog erger. De gemeente Roosendaal wil de eenzaamheid aanpakken voor een langere periode. Want Roosendaal scoort gemiddeld slechter dan de rest van West-Brabant. Daarom werkt de gemeente samen met meerdere organisaties aan het plan ‘Samen voor elkaar’. En daarmee hopen ze ouderen, kwetsbaren en jongeren uit de eenzaamheid te krijgen.

Flitspeiling: al 200 reacties van jongeren

Wethouder Inge Raaijmakers wil zich vooral ook richten op jongeren. “Meer dan de helft van onze ouderen ervaart wel eens eenzaamheid. En onder jongeren hebben we dat eigenlijk nog niet helemaal goed in beeld,” legt ze uit. Om te weten hoeveel jongeren zich eenzaam voelen, heeft de gemeente een flitspeiling gedaan. Ongeveer 200 jongeren hebben die korte vragenlijst ingevuld. Je kunt de enquête nog steeds invullen op www.roosendaal.nl/doemee.

“Geen hele grote enquête, paar korte vragen en die uitgezet onder jongeren,” beschrijft de wethouder. “We hebben jongeren ook uitgenodigd in die peiling om met ons in gesprek te gaan. Vooral ook omdat zij dan het beste zelf kunnen aangeven in welke mate ze eenzaamheid ervaren en waar zij mogelijke oplossingen zien.” Een tiental jongeren heeft aangegeven wel met de gemeente te willen praten over hun eenzaamheid.

Samenwerking met organisaties en inwoners

De gemeente gaat het plan ‘Samen voor elkaar’ niet in haar eentje uitvoeren, omdat het lastig kan zijn eenzame mensen te bereiken. “Het vraagt dus om effectief samenspel tussen gemeente, professionals, maatschappelijk partners, vrijwilligersinitiatieven, inwoners zelf en hun netwerken,” aldus Raaijmakers. “In te zetten op ‘ontmoeten en verbinden’ is naar mijn mening de sleutel tegen eenzaamheid.”

Raaijmakers wil de eenzaamheid op meerdere fronten aanpakken. “In essentie bestaat dat plan uit enerzijds het trainen van professionals en vrijwilligers in het herkennen van eenzaamheid. En tegelijkertijd willen we ook eenzaamheid aanpakken met een aantal projecten,” legt ze uit.

Succesvolle projecten kopiëren

De wethouder verwijst naar het platform mijnbuurtje.nl waar inwoners makkelijk met elkaar of met organisaties in contact kunnen komen. En de Stamtafels voor ouderen die in Roosendaal al succesvol zijn. Maar de gemeente kijkt ook naar de aanpak van eenzaamheid in andere gemeenten. Zoals het project Lief & Leedstraat in Den Haag, waarbij je weet wie je buren zijn en er aandacht is voor elkaar. “Dat zijn een aantal initiatieven die we willen in het leven willen roepen,” aldus de wethouder. “Het doel is uiteindelijk dat het eenzaamheidsgevoel vermindert.”

Maar Raaijmakers waarschuwt er voor dat er geen wondermiddel is tegen eenzaamheid. “Tegelijkertijd zal het niet zo zijn dat eenzaamheid helemaal verdwijnt. Eenzaamheid hoort voor een deel ook bij het leven. Maar structurele eenzaamheid, dus mensen die elke dag eenzaamheid ervaren, dat willen we echt wel aanpakken en verminderen.”