Roosendaal

Roosendaal start onderzoek naar een nieuwe woonwijk

In rood: locatie potentiële nieuwe woonwijk Stadsrandzone Zuidwest Roosendaal. Bron: VVD Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

De eerste stap is gezet naar misschien wel een nieuwe woonwijk in Roosendaal. Donderdagavond gaf de gemeenteraad het college de opdracht om een locatiestudie uit te voeren. Daarmee brengt de gemeente de mogelijkheden in kaart voor woningbouw in een nu nog niet bebouwd deel van Roosendaal. Voorlopig heeft deze ‘wijk’ de naam Stadsrandzone ZuidWest Roosendaal.

Het initiatief komt van de VVD. Fractievoorzitter Menno Nefs presenteerde het plan voor het eerst tijdens de Politieke Beschouwingen, eerder dit jaar. Donderdagavond bracht zijn partij het plan opnieuw onder de aandacht in de vorm van een motie. Met een meerderheid van stemmen is de motie aangenomen en is het college nu aan zet.

Waarom een nieuwe Roosendaalse wijk?

Roosendaal kampt al een tijd met een groot woningtekort. Volgens de Omgevingsvisie ‘De Verbonden Stad’ moeten er de komende tien jaar 2.500 woningen buiten de huidige bebouwingscontour bij komen. De stadsrandzone Zuidwest Roosendaal is hiervoor aangewezen als potentiële locatie. “De bouw mag niet stil komen te liggen,” benadrukte Nefs toen hij in maart zijn plan voorstelde. Het gebied tussen De Bulkenaar en de wijk Weihoek zou volgens hem ideaal zijn voor een nieuwe wijk.

De motie vraagt het college om een locatiestudie te doen naar de kansen voor woningbouw in de stadsrandzone Zuidwest Roosendaal. Daarbij moet het college ook kijken naar andere functies in dit gebied die ruimte voor woningbouw elders creëren. Nefs vraagt het college in de motie om aan de hand van de uitkomsten een voorstel uit te werken voor de invulling van het gebied. Een bezwaar van D66 fractieleider Bejar Taher dat er juist nu geen extra geld is voor dit soort plannen werd door Nefs van de hand gewezen. “De kosten voor deze studie kunnen we dekken uit de budgetten voor de visie Roosendaal 2040″, aldus Nefs. “Er is dus geen extra investering nodig.”

Wethouder Arwen van Gestel staat positief tegenover de motie maar benadrukt nu nog geen besluiten te kunnen en te willen nemen. “Eerst gaan we voor binnenstedelijk, daarna pas voor buitenstedelijk, maar ik wil het zeker onderzoeken”, zei hij tijdens de vergadering. Wat hem betreft past het zeker in de visie voor 2040.

Tussen de Weihoek en de Bulkenaar

In een interview voor de podcast van het Fractiehuis lichtte Menno Nefs toe: “woningbouw duurt lang en daarom moeten we vooruitkijken. We zoeken nu vooral binnenstedelijk, maar we moeten ook weten waar we buiten de stedelijke contour woningen kunnen bouwen. Het gebied bij de stadsrandzone Zuidwest is hiervoor ideaal, tussen de Weihoek en de nieuwe plannen rond De Bulkenaar.”

Op de vraag waarom deze motie nu al nodig is, ondanks de financiële beperkingen van de gemeente, antwoordde Nefs: “De wooncrisis vraagt om snelle actie. We moeten vooruitzien en zorgen dat we voorbereid zijn op de toekomstige woningbehoefte.”

Hoewel de motie is aangenomen, benadrukt Nefs dat het college nu eerst de studie moet uitvoeren. “De motie is een opdracht aan het college en die opdracht is helder, dus dit gaat in gang gezet worden,” verzekerde hij. De komende tijd zal duidelijk worden welke mogelijkheden de stadsrandzone Zuidwest biedt voor woningbouw en/of andere functies.

Beluister hier het hele interview met Menno Nefs: