Roosendaal

Roosendaal versoepelt begroting: kosten coronacrisis onduidelijk

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De coronacrisis gooit de geldpotjes van de gemeente Roosendaal flink in de war. Het is onduidelijk waar het geld de komende maanden aan op zal gaan. De gemeente heeft daarom met de gemeenteraad afgesproken dat er pas na de zomer een nieuwe begroting komt.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken dit jaar geen voorjaarsnota. In een voorjaarsnota staat waar de gemeente het komend jaar haar geld aan wil uitgeven. Maar door de coronacrisis is alles onvoorspelbaar geworden. De gemeente Roosendaal heeft daarom met de gemeenteraad afgesproken dat er pas na de zomer weer een echte begroting wordt gemaakt.

Onduidelijk of het Rijk gaat meebetalen

Toine Theunis, wethouder van Financiën in Roosendaal, heeft een brief met uitleg gestuurd aan alle gemeenteraadsleden. “Het college wil eerst meer inzicht in de gevolgen van de crisis zodat het een betere afweging kan maken waar het de (schaarse) financiële middelen in kan zetten. Op dit moment kunnen we ook nog niet goed inschatten welke middelen het Rijk ter beschikking zal stellen aan de gemeenten om de wettelijke taken uit te voeren en de crisis het hoofd te kunnen bieden.” De wethouder verwacht dat er in mei meer bekend zal zijn over de inkomsten en uitgaven.

In gesprek blijven

Gemeenten moeten in november natuurlijk wel gewoon een begroting inleveren bij de provincie. Roosendaal vindt het daarom belangrijk dat burgemeester en wethouders goed blijven overleggen met de gemeenteraad over de geldzaken. “Omdat wij u zo goed als mogelijk mee willen nemen in de (financiële) uitdagingen waar het college en de raad gezamenlijk voor staan en de afwegingen die wij samen moeten maken, is elkaar regelmatig informeren en in gesprek blijven een randvoorwaarde.”

Informatie in juni en september

De gemeenteraadsleden krijgen in juni informatie over de verschillen tussen de planning voor 2020 en wat er ook echt is uitgegeven. Daarin staat ook wat de gemeente de komende jaren nog verwacht. En natuurlijk hoeveel geld de gemeente al heeft uitgegeven om de coronacrisis te bestrijden.

In september, na de zomervakantie, krijgen de gemeenteraadsleden opnieuw informatie. Dan horen ze de nieuwste financiële cijfers van Roosendaal en de plannen die de gemeente heeft voor de komende jaren. Op basis daarvan moet de begroting gemaakt worden voor de provincie. Wethouder Theunis wil ondanks de coronacrisis een sluitende begroting indienen, dus zonder tekorten. In zijn brief noemt hij het een “wellicht beleidsarme begroting”.

Waardering voor “constructieve opstelling”

Theunis is blij dat de gemeenteraad soepel omgaat met het uitstellen van de begroting. “Wij waarderen de constructieve opstelling van de gemeenteraad zeer,” schrijft de wethouder in de brief. De steun is nodig, omdat er de komende tijd hard gewerkt moet worden aan steunmaatregelen vanwege de coronacrisis. “De kaders die uw raad ons vorige week heeft doen toekomen vormen hier de basis voor. De uitwerking hiervan bieden wij zo spoedig mogelijk aan,” aldus Theunis. “Zo bundelen we met elkaar onze bestuurskracht ter ondersteuning van onze stad en dorpen.”