Roosendaal

Roosendaal vindt oplossing voor tekort van 1,7 miljoen euro

© Archief ZuidWest Update

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het is de gemeente Roosendaal gelukt een oplossing te vinden voor het tekort wat is ontstaan door een bezuiniging van 1,7 miljoen euro door het Rijk. Hierdoor leek het erop dat 2018 in de min werd afgesloten. Door alle budgetten nog eens goed onder de loep te nemen, is het gelukt om een oplossing te vinden.

De grootste meevaller komt van de landelijke overheid. Bij het definitief vaststellen van het budget voor uitkeringen blijkt dat Roosendaal 1 miljoen euro meer budget voor 2018 krijgt dan vooraf was berekend. Daarnaast blijft vanuit het personeelsbudget ook geld over doordat vacatures niet zijn ingevuld. Wethouder Toine Theunis is tevreden over het bereikte resultaat: “We mogen trots zijn op alles wat we de afgelopen maanden met elkaar bereikt hebben. En ook omdat we 2018 financieel positief afsluiten. Het was namelijk niet makkelijk.”

Tegenvaller

In september kreeg het college te maken met een financiële tegenvaller. Dat komt door de korting die nog dit jaar wordt doorgevoerd op de uitkering van het gemeentefonds, veruit de grootste inkomstenbron van de gemeente. Die maatregel werd onaangekondigd gepresenteerd op Prinsjesdag.