Roosendaal

Roosendaal wil leefbaarheid Langdonk aanpakken, subsidie bij het Rijk aangevraagd

Maarten Elst Maarten Elst

De gemeente Roosendaal heeft een subsidie bij het Rijk aangevraagd voor de financiering van de plannen om de leefbaarheid in de wijk Langdonk aan te pakken. De subsidie is bedoeld om samen met inwoners, woningbouwcorporatie Alwel en met verschillende andere partijen in de stad ‘de fysieke en sociale structuur in de wijk te verbeteren’. Deze wijkaanpak moet een voorbeeld gaan zijn voor andere aandachtswijken binnen de gemeente Roosendaal worden, zo laat het college weten. Medio augustus weet de gemeente of de subsidie wordt toegekend.

Burgemeester Han van Midden en wethouder Inge Raaijmakers (portefeuille leefbaarheid) willen aan de slag met de wijk Langdonk. Vandaar dat de gemeente een beroep wil doen op het Volkshuisvestingsfonds om de leefbaarheid binnen de wijk te verbeteren. Burgemeester Han van Midden schetst de aanleiding. “Bij de hevige vuurwerkrellen in november vorig jaar is direct ingezet op een gezamenlijke aanpak: hard waar het moet, zacht waar het kan. Want zoiets willen we niet meer meemaken in Roosendaal.”

Inzet van BOA’s en wijkrangers

“De komende tijd wordt de bestaande samenwerking in de wijk versterkt met buurtpreventie, jongerenwerkers, BOA’s en de nieuwe pilot met de wijkrangers”, somt Van Midden op. “Met elkaar zorgen we ervoor dat we de veiligheid in de wijk verbeteren. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Fundamentele veranderingen in deze wijk leveren de meeste kansen op voor iedereen.”

Samen aan de slag in Langdonk

Wethouder Inge Raaijmakers vertelt dat er inmiddels een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid en veiligheid binnen de wijk Langdonk. “Uit dit onderzoek komt naar voren dat veel inwoners overlast ervaren en zich onveilig voelen”, concludeert ze. “De verschillen tussen kansarm en kansrijk zijn in Langdonk groot en tegelijkertijd is er weinig sociale binding met elkaar. De structuur van de wijk werkt onveiligheid in de hand. Het vele groen in Langdonk wordt niet of nauwelijks gebruikt.”

Met de uitkomsten van het onderzoek gaat de gemeente samen met inwoners en diverse organisatie een pakket aan maatregelen uitvoeren, zo laat de gemeente weten. “Welke maatregelen de gemeente precies gaat nemen, bespreekt het in overleg met de wijk en de betrokken instanties”, vervolgt Raaijmakers. “Maar uitgangspunt daarbij is dat het op de korte én de langere termijn veilig en fijn wonen moet zijn in Langdonk.”

Woningbouwcorporatie helpt mee

Ook woningbouwcorporatie Alwel is van plan mee te denken met de gemeente Roosendaal. Zo is het plan ontstaan om de komende tien jaar extra te investeren in de kwaliteit van woningen, de openbare ruimte en een divers woningaanbod. En dat naast de al bestaande renovatieplannen in Langdonk. Hiervoor is de extra financiering aangevraagd via het Volkshuisvestingsfonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Alwel-bestuurder Tonny van de Ven bevestigt deze plannen. “Wij investeren inderdaad fors in de wijk Langdonk. Niet alleen met
het groot onderhoud en verduurzamen van 557 woningen. Maar ook op sociaal gebied, veiligheid en leefbaarheid. Wij hopen dan ook dat de extra financiering vanuit het Volkshuisvestingsfonds wordt toegekend. Om zo samen met onze bewoners en partners de wijk nog meer positieve impulsen te geven.”

Medio augustus weten de gemeente en de woningbouwcorporatie of hun voorstel wordt gehonoreerd.