Roosendaal

Roosendaal wil restafval nog maar eens in de vier weken ophalen

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Roosendaal wil het restafval van huishoudens nog maar één keer in de vier weken ophalen. Met de maatregel wil de gemeente voldoen aan de landelijke doelstellingen van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020 en 30 kilogram in 2025. In het vierde kwartaal van 2019 moet de nieuwe regeling ingaan. De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren.

Roosendaal zoekt al langer naar een betere manier om het afval in te zamelen en uiteindelijk te voldoen aan landelijke doelstellingen. Er werd al een proef gehouden met omgekeerd inzamelen, waarbij inwoners hun restafval naar (ondergrondse) containers moesten brengen. De proef was een succes, er werd minder restafval aangeboden.

Andere oplossing

Toch kiest de gemeente voor een andere oplossing. Reden is dat het omgekeerd inzamelen stagneert bij 100 kilogram restafval per jaar en dat moet uiteindelijk nog minder worden. Bovendien is het plaatsen van ondergrondse containers in de hele gemeente een behoorlijk kostenplaatje.

Onderzoek

Om het scheiden van afval wel te verbeteren, wordt het restafval in het vierde kwartaal van dit jaar nog maar eenmaal in de vier weken opgehaald. Huishoudens worden nu min of meer gedwongen hun afval beter te scheiden. Daarnaast gaat de gemeente onderzoek doen naar de combinatie van bronscheiding en nascheiding van huishoudelijk afval.