Roosendaal

Roosendaalse horeca werkt samen om coronacrisis door te komen

Volle terrassen op de Markt tijdens Koningsdag (Foto:© Nationale Beeldbank)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Horeca-ondernemers in Roosendaal proberen samen overeind te blijven in de coronacrisis. Deze week hebben ze rond de tafel gezeten met vastgoedeigenaren, bierbrouwerijen, banken en de gemeente Roosendaal. Samen kijken ze wat ze kunnen doen om de horeca te helpen.

De gemeente Roosendaal begrijpt dat de horeca hulp nodig heeft. “Het gaat hier niet over normaal ondernemersrisico, want zelfs kerngezonde bedrijven komen in de problemen. Problemen die naar verwachting nog wel even zullen aanhouden,” aldus de gemeente. Er zijn landelijke maatregelen voor ondernemers en ook de gemeente Roosendaal heeft regelingen om bedrijven te helpen. Ondernemers helpen elkaar ook onderling. Maar ze hopen dat de hulp niet stopt, ook niet als de coronamaatregelen worden versoepeld.

Huurverlaging of zelfs kwijtschelding

“Sommige horecaondernemers kunnen al kan rekenen op steun in de vorm van huurkortingen, of betalingsregelingen van verhuurders en banken. Dit naast de regelingen die landelijk zijn aangereikt,” zegt Cees Lok, wethouder Economie in Roosendaal. Hij was samen met burgemeester Han van Midden bij het gesprek met de horeca. Lok: “Die onderlinge solidariteit is mooi om te zien. Ik hoop dat andere toeleveranciers, vastgoedeigenaren en banken ook willen kijken wat ze kunnen doen.”

Horeca-ondernemers zouden graag nog meer steun krijgen. Bierbrouwerijen hebben hun voorraden wel terug genomen. Maar veel bierbrouwerijen zijn ook eigenaar van horecapanden. Ze zouden ook tijdelijk de huur kunnen verlagen of zelfs kwijtschelden. Dat geldt ook voor andere vastgoedeigenaren, zoals eigenaren van winkelpanden. Volgens de gemeente Roosendaal zal er veel maatwerk nodig zijn, want niet iedereen heeft dezelfde problemen.

Grotere terrassen waar dat kan

“Ook binnen de gemeente Roosendaal doen we wat we kunnen”, aldus burgemeester Van Midden. “Bijvoorbeeld door het verminderen van de gemeentelijke belastingen (OZB, precario), door het verruimen van mogelijkheden voor bijvoorbeeld de uitbreiding van terrassen, door het aanreiken van handhavingskaders voor de 1,5-meter-economie of door het ondersteunen van collectieve acties.”

Als de versoepeling van de coronamaatregelen goed blijft gaan, dan mogen vanaf 1 juni de terrassen weer open. Maar door de anderhalvemetersamenleving kunnen er veel minder mensen op een terras dan vroeger. Het zou de horeca helpen als de terrassen groter mogen zijn. Maar ook dat is maatwerk, zegt de gemeente Roosendaal. “Daarbij moet uiteraard wel de veiligheid geborgd zijn. Hulpdiensten moeten hun werk kunnen doen en er mag geen overlast voor inwoners ontstaan,” aldus de gemeente. Roosendaal wil de horeca graag helpen, maar het moet op een verantwoorde manier en binnen de coronaregels.