Roosendaal

Roosendaalse politiek vraagt zich af waar elektrische laadpalen blijven

Maarten Elst Maarten Elst

De Roosendaalse Lijst, VVD en GroenLinks hebben een aantal vragen aan het college gesteld over de huidige stand van zaken wat betreft elektrische laadpalen in de gemeente Roosendaal. In 2019 is een motie van GroenLinks al aangenomen door de gemeenteraad. Ruim twee jaar later zijn er nog maar weinig ontwikkelingen in het aantal laadpalen.

De drie politieke partijen wijzen naar een recent onderzoek waaruit blijkt dat het aantal elektrische auto’s in Nederland sneller stijgt dan de hoeveelheid publieke laadpunten. Roosendaal zou volgens datzelfde onderzoek ver onderaan de ranglijst staan met 1,2 laadpaal per 1.000 inwoners.

Sneller aan de lader

De eerste signalen vanuit de Roosendaalse politiek dateren van 2019. De Roosendaalse Lijst en de VVD stelden gezamenlijk raadsvragen over elektrische laadpalen. Kort daarop kwam GroenLinks met de motie ‘Sneller aan de lader’ die door de gemeenteraad breed is aangenomen. “In 2019 is tevens het laadpuntenbeleid gemeente Roosendaal opgesteld, wat op 5 maart 2020 in de gemeenteraad is behandeld. Nu anderhalf jaar later lijkt er nog niet heel veel ontwikkeling te zitten in het aantal openbare laadpalen in Roosendaal”, schrijven de politieke partijen in een brief.

Naar verwachting neemt de vraag naar oplaadpalen voor elektrische auto’s de komende jaren rap toe. “Om te voorkomen dat er overal losse kabels over het trottoir van huis naar auto lopen zullen er steeds meer laadpalen in het publieke domein nodig zijn”, stellen de Roosendaalse Lijst, VVD en GroenLinks.

Beloftes opvolgen

Volgens de briefschrijvers heeft de wethouder op 3 december 2019 aangegeven dat het wil deelnemen aan een collectieve provinciale aanbesteding van elektrische laadpalen. “De verwachting was dat de laadpalen rond augustus/september 2020, inmiddels een jaar geleden, zouden worden geplaatst. Om de tijd te overbruggen, zouden er tien laadpalen geplaatst worden in de gemeente Roosendaal. Namens de Roosendaalse Lijst, VVD en GroenLinks zijn wij benieuwd waar deze tien ‘overbruggingslaadpalen’ zijn geplaatst.”

Het drietal heeft nog enkele vragen aan het college. “We zijn benieuwd of de gemeente bijna twee jaar later nog altijd voornemens is om deel te nemen aan deze collectieve provinciale aanbesteding. Ook zijn we benieuwd hoeveel aanvragen de gemeente Roosendaal krijgt voor het plaatsen van een laadpaal. En of de gemeente het als haar taak ziet om het initiatief hierin te nemen of dit volledig overmaakt aan de markt.”