Roosendaal

Roosendaalse Rik Dautzenberg (21) springt in de bres voor depressieve jongeren

Kitty Joachems Kitty Joachems

Pasgeleden zag de 21-jarige Rik Dautzenberg uit Roosendaal Jesse Klaver op tv. De lijsttrekker van GroenLinks zei dat veel jongeren het nu moeilijk hebben en dat hij vond dat er meer aandacht moet worden besteed aan jongeren in deze coronatijd. Rik herkende, onder andere door signalen om hem heen, wat Klaver zei en dacht “laat ik daar dan eens mee beginnen.”

Door: Kitty Joachems

Dautzenberg inventariseerde wat voor problemen er spelen bij jongeren. Daarom deelde hij een poll op zijn persoonlijk Instagram account. Hij vroeg jongeren of ze depressieve klachten ervaren, of ze vinden dat de overheid daar te weinig aandacht voor heeft en of ze open staan om mee te doen aan activiteiten die door de overheid landelijk, regionaal of lokaal worden georganiseerd.

Depressieve klachten

Deze tijd is volgens hem moeilijk voor jongeren omdat structuur wegvalt, sociale contacten beperkt worden, er minder mogelijkheden zijn om te bewegen, de (bij)baan ophoudt en het toekomstbeeld onzeker is. “Niet gek dat dat tot allerlei problemen leidt als spanning, angst, depressiviteit, stress, dwangstoornissen en eetstoornissen. De klachten kunnen zelfs leiden tot zelfdoding”, stelt Dautzenberg. Volgens hem stijgt landelijk het aantal jongeren dat acuut moet worden opgenomen explosief maar is de wachtrij zo lang dat niet iedereen verzekerd is van opname.

Reacties

Op zijn poll op Instagram reageerden 100 mensen. Daarvan gaf 66% aan klachten te hebben en 80% is van mening dat hiervoor te weinig aandacht is van de overheid. Zo’n 64% geeft aan mee te willen doen aan activiteiten die de overheid organiseert op landelijk, regionaal of lokaal niveau.

Tim Hofman

Een vriend van Dautzenberg uit Limburg is aangesloten bij de jongerenbeweging van GroenLinks. Dautzenberg besluit het onderzoek samen met hem verder uit te werken en een plan van aanpak te maken. Het is hun doel om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van de media. “Het zou tof zijn als Tim Hofman het op zou willen pakken”. Het liefst gaan ze met de landelijke overheid in gesprek.

Sporten en chillen

De jongens zijn ervan overtuigd dat de coronamaatregelen noodzakelijk zijn maar denken tegelijkertijd dat er met een goed test- en quarantainebeleid meer mogelijk is. “Als je dat goed organiseert, goede afspraken vastlegt en handhaaft op de voorwaarden, dan kan er weer gesport worden.” Dat is volgens Dautzenberg een belangrijke schakel waarmee een groot verschil kan worden gemaakt. Hij ziet op diezelfde manier ook mogelijkheden voor de lokale horeca en het organiseren van bijvoorbeeld een kamp waarbij je met een groepje jongeren allerlei sportactiviteiten houdt en ‘s avonds gezellig rond een kampvuur kunt chillen.

Coronacoördinator

Dautzenberg is zich bewust van het feit dat veel jongeren lak aan de regels hebben. Hij stelt dat als er een goed beleid aan ten grondslag ligt dat deze manier van activiteiten organiseren jongeren juist stimuleert om niet met klachten naar buiten te gaan. Het aantal besmettingen daalt en de cijfers worden zuiverder. Hij benadrukt dat een goed beleid, toezicht en handhaven van essentieel belang zijn. Het gaat mis als mensen zich veel verplaatsen. In zijn ogen zou er een coronacoördinator moeten komen die zaken in goede banen leidt.

Beter dan ooit

Met Dautzenberg zelf gaat het naar omstandigheden goed. De Roosendaler volgt online les “School gaat beter dan ooit”, lacht hij. Hij heeft contact met mensen. Maar hij heeft er serieus last van dat sporten is weggevallen. Voor corona sportte hij 5 x per week, gaf hij rugbytraining en ging hij naar de sportschool. Dautzenberg: “Soms heb ik wel wat depressieve klachten maar over het algemeen gaat het gelukkig goed met me.”