Roosendaal

Roosendalers mogen niet de dupe worden van exploderende gasprijs

© Pixabay

Kitty Joachems Kitty Joachems

“Kunt u inwoners en ondernemers helpen die in de financiële problemen dreigen te raken door de stijgende gasprijs?” Dat is kort gezegd de vraag die zowel PvdA als VLP stellen aan het college van de gemeente Roosendaal. “De meeste huishoudens in onze gemeente gaan dit vroeg of laat merken”, schrijft VLP-fractievoorzitter Arwen van Gestel. Volgens PvdA-raadslid Paul Klaver komen niet alleen mensen met een laag inkomen of een (bijstands)uitkering in de problemen.

“Ook mensen met een slecht geïsoleerde koop- of huurwoning en weinig spaargeld lopen tegen problemen aan”, voorspelt Klaver. Hij verwijst naar TNO die berekend heeft dat dat voor een half miljoen huishoudens in Nederland geldt. Van Gestel vraagt het college om hoeveel Roosendaalse huishoudens het zal gaan. Hij vraagt ook naar de mogelijke negatieve effecten op korte en middellange termijn voor kwetsbare groepen.

Flexibiliteit

Klaver schrijft dat het erop lijkt dat mensen niet bij de gemeente terecht kunnen voor ondersteuning. “Net als in veel andere gemeentes worden hogere stookkosten alleen vergoed vanuit de bijzondere bijstand wanneer er sprake is van een medische noodzaak.” Klaver en Van Gestel vragen allebei welke mogelijkheden er zijn binnen de regels van de bijzondere bijstand. Klaver: “Ziet u mogelijkheden om de regels (desnoods tijdelijk) flexibeler toe te passen? Dan kunnen mensen die voor plotseling hoge energiekosten komen te staan, toch bij de gemeente terecht”, stelt het PvdA-raadslid. “Of ziet u andere mogelijkheden om mensen met acute problemen te helpen, bijvoorbeeld via een maatwerkbudget?”

Gratis energiebesparende maatregelen

Het verduurzamen van woningen is juist nu verstandig. Maar dat kunnen mensen met een laag inkomen niet betalen. Ook daarover gaat het in de brieven van de raadsleden. Zo vraagt Klaver of mensen met geldzorgen ook nu al standaard gratis energiebesparende maatregelen aangeboden krijgen. “Welke regelingen zijn er om deze groep te helpen met het verduurzamen van hun huis?”, vraagt hij. Hij verwijst in zijn schrijven naar de gemeente Amsterdam. Die deed vorig jaar onderzoek naar energiearmoede in de hoofdstad. Onderzocht werd bijvoorbeeld in welke wijken en bij welke types huizen en huishoudens de kans op energiearmoede het grootst is. “Ook in Roosendaal zou het beter in kaart brengen van de problematiek waardevol kunnen zijn om energiearmoede tegen te gaan”, aldus Klaver.

Slechte isolatie, oude CV-ketels en enkel glas

Net als PvdA denkt ook de VLP graag met de gemeente mee, zo blijkt uit hun document. Van Gestel stelt voor dat de gemeente mensen helpt via het nieuwe Duurzaamheidshuis in het EKP of via een project als Social Klus. “Zij kunnen isolatie aanbrengen bij mensen”, oppert Van Gestel. Hij schrijft ook “in het uiterste geval kan de gemeente met verhuurders in gesprek over woningen met slechte isolatie, oude CV-ketels en enkel glas. Huurders in die situatie zitten vast. Ze mogen dergelijke aanpassingen niet doen aan de huurwoning. Maar door achterstallig onderhoud betalen ze straks de hoofdprijs voor hun energierekening. De gemeente zou zich optimaal moeten inspannen om kwetsbaren in de samenleving bescherming te bieden waar dat nodig is.”

Rekening komt hard aan

Zowel Klaver als Van Gestel vragen ook aandacht voor ondernemers. “Horeca, bedrijven, winkeliers, telers in kassen, de bakker op de hoek en bedrijven betalen al vele malen meer. Daarnaast zal de energierekening van scholen, buurthuizen, sportclubs, culturele instellingen en verzorgingshuizen stijgen. Met name voor die instellingen die nog niet voldoende isolerende of energiezuinigere maatregelen hebben kunnen treffen, zal de extra rekening hard aankomen”, schrijft Van Gestel.

Door corona al veel reserves ingeleverd

Hij zou graag zien dat de gemeente snel in gesprek gaat met maatschappelijke instellingen, over de hogere energierekeningen. “Zijn alle gebouwen al aangepast aan de moderne duurzaamheidseisen? Is er al bespaard op de energiekosten?” vraagt hij. Zijn partij vindt dat de hogere energierekening niet mag leiden tot ongewenste effecten, zoals sluiting en/of hogere prijzen. Van Gestel: “veel instellingen hebben door de COVID maatregelen al flink ingeleverd op hun reserves, waardoor de bodem in zicht is nu de energieprijzen omhoog schieten.”

Afhankelijk van subsidie

Hij vraagt de gemeente naar de stand van zaken op dit vlak. “Weet u wat de extra energiekosten zijn voor maatschappelijke instellingen die (grotendeels) afhankelijk zijn van subsidie?” Van Gestel doelt daarbij op buurthuizen, theaters, sportclubs en scholen. Hij vraagt ook of er effecten te verwachten zijn voor de afvalverwerking.