Ossendrecht

Ruim 25.000 euro uit voor drie initiatieven dorpsplatform Ossendrecht

© Pixabay

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Woensdrecht trekt 26.034 euro uit voor drie initiatieven van het dorpsplatform Ossendrecht. Het geld komt uit de IDOP-gelden. IDOP staat voor Integraal Dorpsontwikkelingsplan.

Het dorpsplatform wil graag het speeltuintje aan de Peeberg verplaatsen, kunstgras aanleggen op het trapveld in de speeltuin aan de Molenstraat en magnolia’s planten op verschillende plaatsen in Ossendrecht.

Initiatieven

Twee van de initiatieven komen uit het project ‘Jeugd in Beweging’. Met dit project heeft het dorpsplatform Ossendrecht zich al eerder ingezet om meer kinderen buiten in beweging te krijgen. Zo zijn er enkele speeltuinen in de kern verplaatst en gecentraliseerd. Naar aanleiding hiervan hebben bewoners van de wijk de Peeberg de wens uitgesproken om daar ook twee speeltuintjes te centraliseren. Dat betekent dat de speeltoestellen voor de grotere kinderen en kleinste kinderen bij elkaar worden gezet. Het verplaatsen van de speeltoestellen kost 5.249 euro.

Ook wordt er geld gestoken in het opknappen van het trapveldje in de speeltuin aan de Molenstraat. Door het vele gebruik zijn er kuilen ontstaan en heeft gras geen tijd om te groeien. Het dorpsplatform wil hier daarom kunstgras leggen. De kosten hiervoor bedragen 14.785 euro.

Het derde initiatief is voortgekomen uit de thema-avond over ‘bodemverbetering’, waarbij Peter Blommerde een presentatie hield. Het idee is toen geopperd om van Ossendrecht een Magnoliadorp te maken. De kosten voor de magnolia’s zijn 6.000 euro.

IDOP-budget

Het IDOP is officieel afgerond, maar er is echter nog geld over in Ossendrecht en het dorpsplatform kan dit de komende jaren besteden aan projecten die in lijn zijn met het oorspronkelijke IDOP en de leefbaarheidsagenda. Het uitgeven van het budget dient wel in overleg met de gemeente Woensdrecht gedaan te worden. De 26.034 euro zal uit het resterende IDOP-budget bekostigd worden. Daar zat nog zo’n 40.000 euro in.