Bergen op Zoom

Ruim anderhalve ton huurcompensatie voor Bergse sportverenigingen

© Archief ZuidWest Update

Han Verbeem Han Verbeem

Sportverenigingen in Bergen op Zoom kunnen rekenen op kwijtschelding van huurkosten voor velden, zalen en accommodaties over eind 2020. De gemeente krijgt deze kwijtschelding van ruim anderhalve ton namelijk gecompenseerd van het Rijk, zo laat wethouder Barry Jacobs weten.

Rijksregeling

Het college maakt hiervoor gebruik van een compensatie uit de zogeheten Rijksregeling, waaruit 155.000 euro beschikbaar is voor Bergen op Zoom. Het betreft enerzijds compensatie aan de gemeente voor het gemis aan huurinkomsten, en compensatie voor de kwijtschelding van huur aan de binnen- en buitensportverenigingen over het laatste kwartaal van 2020.

De Schelp en Melanen

Vanuit dezelfde Rijksregeling komt ook compensatie voor de tegenvallende exploitaties van de zwembaden De Schelp en de Melanen, meldt Jacobs. Een en ander wordt bij het tweede concernbericht verrekend binnen het lopende boekjaar van de gemeente.