Bergen op Zoom

Ruim baan voor nieuwe, collectieve woonvormen in Bergen op Zoom

De WiBoZ-woongroep in Bergen op Zoom (hier nog in aanbouw) met wooneenheden voor jongeren met een beperking. (Foto: WiBoZ)

Han Verbeem Han Verbeem

Nieuwe, collectieve woonvormen voor kwetsbare groepen zijn hard nodig. Dat blijkt uit de stand van zaken in het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw, dat het Bergse college deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarbij worden nieuwe initiatieven ondersteund en aangemoedigd. Het college hoopt daarbij aanspraak te kunnen maken op gelden vanuit de provincie en het Rijk.

Door: Han Verbeem

“We staan voor een stevige opgave om te voorzien in de nog flinke woningvraag”, aldus wethouder Patrick van der Velden. Er wordt momenteel fors gebouwd in de regio, sterker nog: er is volgens Van der Velden zelfs sprake van een overprogrammering – zo komen er 600 wooneenheden bij. Maar deze zijn niet voldoende om aan de vraag te voldoen; deze is vier keer zo groot.

Woonzorgvisie

Daarom wil het Bergse college de bouw van nieuwe woonvormen stimuleren. Het gaat daarbij om onder meer beschermd wonen in groepsverband, en woonvormen met inpandige zorgvoorzieningen. Zo zijn de laatste jaren initiatieven ontstaan als het WiBoZ, het Adrianohuis en het Markiezaatshuis Dagelijks Leven. “We willen deze nieuwe woonvormen de ruimte geven”, stelt de wethouder en verwijst daarbij naar de opgave van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg: “Elke gemeente dient in 2021 te beschikken over een woonzorgvisie.” Vanuit de provincie en het Rijk is ook geld beschikbaar vanuit enkele stimuleringsregelingen.

Omgevingsverordening

Tegelijk wil het college de bouw van nieuwe, collectieve woonvormen in het buitengebied stimuleren. “De huidige Interim Omgevingsverordening (IOV) biedt al een aantal mogelijkheden”, stelt Van der Velden. “Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan de definitieve Omgevingsverordening, de verordening bevat aanzienlijke veranderingen om de mogelijkheden tot medewerking aan dergelijke verzoeken in het buitengebied te kunnen vergroten.” De IOV is een voorlopige verordening en de uiteindelijke Omgevingsverordening ligt vanaf mei ter inzage bij de provincie. Het Bergse college verwacht dat ook deze eindversie meer ruimte biedt voor collectief wonen in het buitengebied, aldus Van der Velden.