Hoogerheide

Ruim vijf ton voor onderhoud riool in Woensdrecht

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeente Woensdrecht trekt 540.783 euro uit voor het onderhoud van het rioolstelstel in de gemeente.

Dit jaar waren vooral werkzaamheden gepland zoals vervanging en relining van riolen en de renovatie en vervanging van pompen. Deze werkzaamheden worden nog voor het eind van het jaar afgerond.

Voor 2017 staan gelijksoortige werkzaamheden op de planning. Zo worden deelreparaties verricht aan verschillende riolen in Woensdrecht en Ossendrecht. Ook worden er versleten pompen van mechanische en elektrische installaties vervangen en worden er aanpassingen gedaan in diverse straten om wateroverlast tegen te gaan.

In de Duinstraat in Hoogerheide wordt er mogelijk een persleiding aangelegd. Of dit doorgaat is afhankelijk van de uitkomst van een onderzoek dat nog gehouden wordt. Rioolwerkzaamheden worden dan gelijk gecombineerd met herinrichting van de straat.