Bergen op Zoom

SAMEN0164 twijfelt aan financiële bekwaamheid gemeente

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Eenmansfractie SAMEN0164 is boos op de gemeente Bergen op Zoom over de hoog oplopende tekorten. De schuld van Bergen op Zoom is alleen al de eerste 3 maanden van dit jaar opgelopen met 7 miljoen euro. De partij stelt hierover schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders.

Raadslid Reinoud Krijnen van SAMEN0164 zegt dat de nieuwe cijfers hem steil achterover doen slaan. Sinds 2019 heeft Bergen op Zoom een extra schuld opgebouwd van 20 miljoen euro. Daar zijn de kosten van de coronacrisis nog niet bij opgeteld.

Wethouder Patrick van der Velden maakte anderhalve week geleden bekend dat de gemeente onmiddellijk stopt met geld uitgeven en dat er flink bezuinigd moet worden. “Te triest voor woorden dat het college nu pas wakker wordt!,” schrijft Krijnen aan het gemeentebestuur.

Uitgavenstop is geen oplossing

SAMEN0164 heeft het gevoel dat burgemeester en wethouders het huishoudboekje van Bergen op Zoom niet serieus genoeg nemen. “SAMEN0164 heeft de afgelopen twee jaar stellig de indruk gekregen dat het gemeentebestuur de begroting en jaarrekening beschouwde als documenten die primair werden opgesteld om door de keuring van de provincie te komen. Klopt dit?,” vraagt de partij zich af.

“Vorig jaar wist u al dat we meer dan 10 miljoen exploitatieverlies zouden lijden. Sindsdien wordt er nog steeds niet bijgestuurd,” vervolgt Krijnen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente geen voorstellen doet om de uitgaven te verminderen. Volgens SAMEN0164 is een uitgavenstop geen oplossing. Dat stopt alleen maar geplande inversteringen. “Primair gaat het hier niet om. Het is van belang dat we controle krijgen over de exploitatielasten en de ontoereikende inkomsten!”

Gemeentebestuur lijkt slecht op de hoogte

Krijnen wil van burgemeester en wethouders weten hoe de communicatie met de ambtenaren gaat. De partij vraagt zich af wanneer de ambtenaren voor het eerst hebben gewaarschuwd voor de geldproblemen. En wat er sindsdien is gebeurd om geldtekort te voorkomen.

SAMEN0164 wijst er op dat het logisch is dat de gemeenteraad maar 2 keer per jaar cijfers krijgt over het gemeentebudget. Maar dat burgemeester en wethouders toch eigenlijk elke maand een overzicht zouden moeten krijgen van inkomsten en uitgaven. Krijnen denkt dat dit niet gebeurt en wil weten hoe dat zit.