Roosendaal

Schillemans: ‘Pak verantwoordelijkheid in opvang Oekraïense vluchtelingen’

Foto: Katie Godowski - Pexels

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Door de oorlog in Oekraïne neemt de vluchtelingenstroom alleen maar toe. Veel buurlanden zijn bereid om hen op te vangen. Ook gemeenten in Nederland willen een steentje bijdragen. Marco Schillemans van de Roosendaalse Lijst vraagt zich af of zijn gemeente hier ook toe bereid is, als de overheid een oproep doet. Daarom stelt hij, samen met diverse partijen, raadsvragen aan het college.

De partijen verwachten veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. De VN-vluchtelingenorganisatie meldt dat de afgelopen zes dagen meer dan 660.000 mensen het land zijn ontvlucht. “Vanuit Roosendaal moeten we iets doen en onze verantwoordelijkheid pakken”, zegt Schillemans.

Verwachting en hoop

Hij is flink geschrokken van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. “In Roosendaal leven we prima naast elkaar, maar daar doet een dictator ineens dit.” Of hij de oorlog zag aankomen? “Het is altijd verwachting en hoop. Je verwacht het wel, maar hoopt dat het niet gebeurt. Helaas zie je het met het half uur slechter gaan in Oekraïne. Hopelijk komt men er diplomatiek uit en keert Poetin in.”

In Roosendaal leven we prima naast elkaar, maar daar doet een dictator ineens dit.

De plicht van heel Europa roept, volgens hem. “We leven hier in welvaart, wat we met elkaar hebben gecreëerd. Het is dan niet meer dan normaal om bij zo’n hulpvraag je verantwoordelijkheid te nemen.”

Opvanglocaties

Om een sterker en gezamenlijk geluid te geven aan de regering, stelde diverse partijen een aantal vragen op. “Wellicht is er nog geen oproep gekomen vanuit de regering over het beschikbaar stellen van opvanglocaties, maar ga wel aan de slag.”

Mocht de gemeente gehoor geven aan een mogelijke oproep, dan is het overigens nog afwachten welke locaties beschikbaar worden gesteld.

Nauwe banden in Oekraïne

Ook vernam het fractielid dat verschillende Roosendaal ondernemingen nauwe banden hebben in Oekraïne. De partijen willen in kaart brengen om welke bedrijven dit gaat. Voornamelijk chauffeurs die hier werken lopen tegen bepaalde zaken aan. Zij hebben vooral behoefte aan kleding en voedsel. “Sommigen geven aan terug te willen, anderen willen juist in Nederland blijven en kijken wat ze hier kunnen betekenen.”

Als Roosendaal geen Oekraïense vluchtelingen wil opvangen, komen er vervolgvragen.

Overigens kan Schillemans zich niet voorstellen dat zijn gemeente geen gehoor geeft aan een mogelijke oproep voor vluchtelingenopvang. “Dan komen er vervolgvragen.” Hij verwacht dat er achter de schermen verschillende mogelijkheden worden bespreken. “Maar laten we vooral hopen dat ze in Rusland snel tot inkeer komen.”