Willemstad

Scholen, opvang en buurthuis op één plek: beslissing nieuwbouw Willemstad in juli

Foto: Google Maps

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw in Willemstad komt steeds dichterbij. De gemeenteraad van Moerdijk besluit in juli of het plan door kan gaan. Als de gemeenteraad ja zegt, dan komen de Willemstadse basisscholen, kinderopvang, gymzaal en buurthuis Irene allemaal samen op één plek te zitten. De nieuwbouw komt op het terrein waar nu voetbalvereniging Kogelvangers zit. Die krijgt dan aan de overkant een nieuwe kantine en kleedkamers, waar ook al twee voetbalvelden liggen.

De gemeente Moerdijk en alle vijf betrokken partijen werken al jaren aan het plan. “Aan de westkant van de Grintweg in Willemstad moet een nieuwe multifunctionele accommodatie komen met plek voor de basisscholen Willem de Zwijger en De Singel, kinderopvang Kibeo, een gymzaal en buurthuis Irene,” legt de gemeente Moerdijk uit. “De kantine en kleedkamers van de Kogelvangers verhuizen naar de andere kant van de Grintweg, waar de club al twee velden in gebruik heeft. Op die plek komt straks een nieuw clubgebouw.”

Van baby tot middelbare school op één plek

Uit onderzoek bleek dat de nieuwbouw haalbaar is. Daarom kan het plan eind juni besproken worden in een vergadering van een raadscommissie. En dan kan de gemeenteraad er in juli een definitief besluit over nemen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, gaan de vijf partijen verder met het ontwerp van het nieuwe complex.

De gemeente, scholen, opvang en het buurthuis zien de nieuwbouw helemaal zitten. Ze verwachten dat het de inwoners van Willemstad met elkaar verbindt. En dat het vooral voor kinderen fijn is dat alles op één plek komt te zitten. “Hoe mooi is het als kinderen vanaf dat ze baby zijn tot de overstap naar de middelbare school op één vertrouwde plek terecht kunnen waar ze zich thuis voelen?” zegt Eveline Bos, directeur Brabant van kinderopvangorganisatie Kibeo.

Nieuwbouw op z’n vroegst in 2027 klaar

Gerard Toonen, interim-bestuurder van stichting de Waarden, is het met haar eens. “Samen zorgen we voor een vertrouwde omgeving waarin de kinderen leren en zich ontwikkelen. En ik twijfel er niet aan dat de samenwerking ook inspiratie zal losmaken om ons onderwijs verder te vernieuwen.”

Als de gemeenteraad in juli akkoord gaat, moet eerst het ontwerp worden gemaakt en de vergunningen aangevraagd. Pas in 2025 kan er dan begonnen worden met het bouwrijp maken van de grond. De nieuwbouw zou dan in 2027 of 2028 klaar kunnen zijn. Op de website van de gemeente Moerdijk vind je meer informatie over het multifunctioneel gebouw in Willemstad.