Hoogerheide

Schoolverzuim gemeente Woensdrecht is gedaald

Redactie Redactie

In de gemeente Woensdrecht is het schoolverzuim onder jongeren licht gedaald. Dit blijkt uit het leerplichtverslag van Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Middels een sluitende aanpak is het aantal jongeren dat niet ingeschreven staat op een school teruggedrongen naar 1,3%. Het percentage van jongeren die wel ingeschreven staan maar niet aanwezig zijn op school is naar 10,7% gedaald. Er zijn wel 2 personen meer die vroegtijdig hun school verlaten.

”We hebben ingezet op een goede samenwerking tussen de leerplichtambtenaren, het onderwijs en de jeugdhulpverlening, zodat er een sluitende aanpak is. Dit werpt zijn vruchten af. We focussen hierbij niet alleen op minderjarigen. Ook voor de jeugd van 18+ is het van belang dat ze hun school afmaken en een startkwalificatie halen voor ze de arbeidsmarkt op gaan”, vertelt Lars van der Beek, verantwoordelijk portefeuillehouder.

Veel nadruk wordt gelegd op preventie en op korte lijnen in het contact tussen scholen en leerplichtambtenaren om het schoolverzuim te verminderen en het schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen. De resultaten waren positief, een aantal percentages zijn gedaald.