Hoogerheide

Schuldhulpverlening gemeente Woensdrecht is voorbeeld voor anderen

Foto: Shutterstock

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De hulp van de gemeente Woensdrecht aan mensen met schulden is een succes. Dat zegt wethouder Lars van der Beek. Volgens hem wordt de aanpak van Woensdrecht ook regionaal en zelfs landelijk ingevoerd. Sinds januari van dit jaar moeten gemeenten vroeger inspringen als iemand in de schulden dreigt te raken. In Woensdrecht doen ze dat al een paar jaar, in samenwerking met meer dan 60 lokale organisaties. Hierdoor hebben ze al meerdere huisuitzettingen voorkomen.

Door: Bianca van Vugt

Gemeenten in de regio kijken met grote interesse naar Woensdrecht. Want daar zijn ze al een paar jaar succesvol bezig met het bestrijden van schulden. Gemeenten moeten voortaan eerder ingrijpen als mensen in de schulden raken. In januari is hiervoor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking gegaan. Het is de bedoeling om snel in de gaten te krijgen of mensen betalingsproblemen hebben. Als ze al in een vroeg stadium hulp krijgen, lopen de schulden niet zo ver op. En dan voorkom je het afsluiten van gas, licht en water, of zelfs huisuitzettingen.

Informatie delen met instanties

De nieuwe wet zorgt er voor dat gemeenten makkelijker informatie kunnen delen met andere instanties. Want die merken vaak als eerste dat mensen in problemen komen, bijvoorbeeld als ze steeds vaker te laat zijn met het betalen van hun rekeningen. Denk aan instanties als woningstichtingen, zorgverzekeraars en nutsbedrijven.

Wethouder Lars van der Beek is er trots op dat de gemeente Woensdrecht dat al jaren doet. En dat die methode succesvol is. “Wij zien al een paar jaar dat het werkt om samen met onze partners op te trekken en alert te zijn op betalingsachterstanden. Vaak ligt er een hulpvraag onder en zijn mensen uiteindelijk opgelucht als er hulp geboden wordt, zodat ze weer grip krijgen op hun (financiële) situatie,” laat hij weten.

Meer dan 60 lokale organisaties doen mee

Het aantal partners waar de gemeente Woensdrecht mee werkt, is flink. “Sinds juni 2016 hebben meer dan 60 lokale organisaties zich aangesloten bij de preventieve aanpak van armoede en schulden in de gemeente Woensdrecht middels de armoedepacten,” meldt de gemeente. Met als belangrijkste doel: zorgen dat mensen hun huis niet worden uitgezet.

Van der Beek legt uit waarom dat zo belangrijk is: “Een opeenstapeling van financiële problemen geeft zoveel ellende en stress in gezinnen. Soms zijn de problemen zo groot dat huisuitzetting dreigt. Als we dit weten te voorkomen, zijn alle betrokken partijen daarbij gebaat. Maar eigenlijk is de situatie dan al te ver gekomen. Hoe eerder we erbij zijn, hoe beter.”

Meerdere huisuitzettingen voorkomen

Het is niet alleen belangrijp voor de rust in de gezinnen. Ook voor de betrokken partijen levert het voordeel op. Als voorbeeld noemt de gemeente Woensdrecht 2019, een jaar waarin meerdere huisuitzettingen zijn voorkomen. “De kosten van een huisuitzetting kunnen oplopen tot wel 100.000 euro,” rekent de gemeente voor. “Tijdig ingrijpen loont dus, ook financieel.”

De gemeenten op de Brabantse Wal hebben samen eerder al het beleidsplan schuldhulpverlening gemaakt. Daar komen nu het ‘Uitvoeringsplan schuldhulpverlening Brabantse Wal’ en het ‘Plan van aanpak vroegsignalering schulden’ bij. Ook al is de gemeente Woensdrecht hier dus al jaren mee bezig, ze doet hier natuurlijk wel aan mee. En ze wil zich ook aansluiten bij het ‘Landelijk Convenant Vroegsignalering’ dat nog in ontwikkeling is.

“In de praktijk bewezen”

Logische stappen, vindt Van der Beek. “Dat de aanpak die wij al een tijd uitvoeren de landelijke standaard wordt, is erg goed nieuw,” zegt de wethouder trots. “Wij geloofden al eerder dat dit de sleutel was, zien dat in de praktijk bewezen en grijpen mogelijkheden om dit verder uit te bouwen met beide handen aan.”