Etten-Leur

Simon Rijsdijk uit Etten-Leur benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Foto gemaakt door Willeke Machiels

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Burgemeester van Etten-Leur Marina Starmans reikte woensdag een Koninklijke Onderscheiding uit aan de Etten-Leurenaar Simon Rijsdijk. Dat gebeurde tijdens het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB), dat plaatsvond in Noordwijkerhout.

Rijsdijk is al dertig jaar betrokken bij de NVVB. De laatste tien jaar is hij actief als landelijk voorzitter. Hij is in het zonnetje gezet in het bijzijn van zijn vrouw, zijn twee kinderen en zo’n 1100 vakgenoten. “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om u te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau”, sprak burgemeester Starmans hem toe.

De Etten-Leurenaar is benoemd tot officier, omdat hij met zijn inzet een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de publieke dienstverlening van de overheid. Het gaat dan om het domein burgerzaken. Zijn inspanningen hebben “een bijzondere waarde vanwege de lange duur, en de regionale, nationale en internationale inzet”, aldus de gemeente.

Werkzaamheden binnen NVVB

Al sinds de fusie tussen de Nederlandse Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (NEVABS) en de Vereniging voor Bevolkingsboekhouding en Militaire Zaken (VBM) en de NVVB ontstond in 1994, is Rijsdijk betrokken. Hij zette zich al die jaren in verschillende functies in voor alles wat met burgerzaken te maken heeft. Daarom is hij van grote betekenis voor de Nederlandse Gemeenten. Andere functies die hij binnen de vereniging vervulde zijn: voorzitter van de afdeling Brabant, voorzitter van de commissie Organisatie en Opleidingen, de commissie ICT en lid van de examencommissie. Ook stimuleerde hij de omvorming van de Gemeentelijk BasisAdministratie naar de Basisregistratie Persoonsgegevens. Rijsdijk gaf veel opleidingen zelf, net zoals informatiebijeenkomsten, congressen en cursussen.

Nationaal en internationaal

Het bleef voor Rijsdijk niet alleen binnen Nederland. Hij maakt zich ook sterk voor de samenwerking met zusterorganisaties in Europa. Zo zet hij zich bijvoorbeeld in voor de emancipatie en ontwikkeling van het vakgebied burgerzaken binnen het Caribisch deel van ons land. Daarnaast is hij sinds 2018 president van de Europäischer Verband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten (EVS). Daarmee zorgt hij voor de samenwerkingen van buitenlandse verenigingen met de NVVB, onder andere uit Duitsland, België, Italië, Polen en Estland.