West-Brabant

Slimme stuwen regelen zelf de waterstand om droogte te voorkomen

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Waterschap Brabantse Delta legt in West-Brabant zes slimme stuwen aan. De stuwen hebben een ingebouwde computer. Hierdoor kunnen ze zelf regelen of ze de klep dicht houden om water in het gebied te houden, of open zetten om het water af te voeren. De stuwen zijn ook op afstand te bedienen. Brabantse Delta hoopt met de nieuwe slimme stuwen de verdroging van de zandgronden tegen te gaan.

Er zit nog geen vlekje op: de stuw Nieuwe Dreef in Wouwse Plantage is splinternieuw en ligt te glimmen in sloot. Het is ook nog eens een slimme stuw, die zelfstandig en automatisch werkt. Het is één van de zes nieuwe stuwen die waterschap Brabantse Delta aanlegt in West-Brabant. De slimme stuwen horen bij het Deltaplan Hoge Zandgronden. Edward Antonissen van Brabantse Delta kijkt tevreden naar het bouwwerk in de sloot. “De stuwen waren ook in slechte staat. Dus we hebben ook meteen de complete stuw aangepakt.”

Computer stuurt stuwkleppen automatisch aan

Maar wat is er nou zo slim aan de nieuwe stuwen? Nou, ze zijn geautomatiseerd. “Dat betekent in principe dat er een soort computertje is geïnstalleerd, samen met een met een stuwklep die vanzelf omhoog of omlaag kan, met een aandrijving en een paar peilmetingen,” legt Antonissen uit. “Het regelt eigenlijk het niveau van het gebied wat hier achter ligt. Als het veel regent en het peil van het water stijgt, zal de stuwklep naar beneden worden gestuurd om het water weg te laten lopen. En op het moment dat het peil weer op z’n niveau is, zal ie de klep weer iets omhoog trekken, zodat het water wordt vastgehouden.”

Het voordeel van een slimme stuw is dat het waterschap sneller kan reageren op weersveranderingen. Want verdroging van natuurgebieden is een steeds groter probleem in Brabant. Met het Deltaplan Hoge Zandgronden proberen waterschappen het zoete water op de zandgronden langer vast te houden. Dat is nodig om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. “We proberen eigenlijk het watersysteem steeds robuuster te maken, zodat we ook verdroging zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Zeker bij de hoge zandgronden,” vertelt Antonissen.

“Een grote stap voorwaarts”

Dit jaar komen er zes slimme stuwen in West-Brabant. Vijf daarvan zijn al klaar. Het zijn de stuw Nieuwe Dreef in Wouwse Plantage, de stuw Zoomvlietweg in Bergen op Zoom en dan nog drie stuwen in Rijen, Kaatsheuvel en Oosteind. Later dit jaar is de stuw Kasteelweide bij Wouw nog aan de beurt.

En er komen volgend jaar nog eens vijf slimme stuwen bij. “Dat zijn we nu aan het voorbereiden. En dat betekent dat we daar waarschijnlijk eind van dit jaar een aannemer voor hebben gevonden. Dat wordt dan in de loop van 2022 uitgevoerd,” verwacht Antonissen. Trots vult hij aan. “En het feit dat we straks verdroging beter kunnen beheersen, vind ik al een grote stap voorwaarts in deze tijd.”