Roosendaal

Sloop en nieuwbouw beste optie voor huurwoningen in Josephwijk

Woningcorporatie Alwel wil 229 huurwoningen in de Josephwijk slopen en vervangen voor nieuwbouw © Christian Traets Fotografie

Redactie Redactie

Woningcorporatie Alwel heeft woensdagavond de bewoners van de 229 huurwoningen in de Josephwijk in Roosendaal geïnformeerd over de toekomstplannen voor deze woningen. Alwel heeft geconcludeerd dat het ontwikkelen van een plan in de richting van sloop en vervangende nieuwbouw de beste optie is.

 

De woningen aan de St.Josephstraat, Gildenbondstraat, Maxburgh, Valkenburgstraat, Rozestraat, Julianastraat, Voorstraat en Tulpstraat zijn bijna honderd jaar oud. Kenmerkend voor deze periode van sociale woningbouw is dat het kleine eengezinswoningen met een achtertuintje zijn. In de afgelopen decennia zijn de woningen een aantal keer gerenoveerd, de laatste keer dateert echter alweer van 35 jaar geleden.

Nieuwbouw beste oplossing

Het afgelopen jaar is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek blijkt dat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De woningen zijn niet geïsoleerd en hebben vochtproblemen. Na een aantal afwegingen kwam Alwel tot de conclusie dat sloop en nieuwbouw dus de beste oplossing is. Dit is nog niet concreet, maar naar verwachting starten de daadwerkelijke werkzaamheden in 2021.

“Het belangrijkste voor ons zijn de bewoners. Voor hen is de impact het grootst. Samen met de bewoners en de gemeente gaan we de wijk opnieuw opbouwen met verschillende woningtypes. Duurzaam en energiezuinig”, geeft Marc van der Steen, vestigingsmanager Alwel aan. “We realiseren ons dat we aan het begin van een langdurig traject staan dat in fases wordt uitgevoerd. Door samenwerking met bewoners en andere partijen krijgt de Josephwijk een make-over en een positieve impuls op duurzaamheid en energiebesparing”, zegt wethouder Toine Theunis.