Bergen op Zoom

SP gealarmeerd door klachten over Co-Med 

Herbert Kats Herbert Kats

De overname van twee Bergse huisartsenpraktijken door Co-Med alarmeert de SP. “Co-Med is in meerdere gemeenten actief en de signalen stemmen ons niet positief”, zegt de partij over de aanleiding.  

In Bergen op Zoom gaat het over minstens 4800 patiënten. “Wij bieden de mogelijkheid om hun problemen over bereikbaarheid en andere klachten kenbaar te maken”, onderbouwt SP-Raadslid Theo de Jong de actie. Hij maakt zich zorgen en stelde al eerder schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur.  

De Jong wijst op de zorgplicht die de gemeente voor de eerstelijnszorg heeft. Dat waarborgt dat de zorg naar behoren functioneert en inwoners goed ondersteund worden. 

Hele land

Alle SP-afdelingen, in gemeenten waar Co-Med actief is of wordt, inventariseren in het hele land de klachten. Zo wijst de partij erop dat Co-Med zich bijvoorbeeld in Waalwijk al na drie maanden terugtrok waardoor patiënten daar geen huisarts meer hebben. Ook in Breda zijn volgens de SP al de nodige problemen. 

Kamerlid Jimmy Dijk gaat met deze cijfers verder de strijd aanbinden tegen deze Private Equity praktijken in de zorg en om draagvlak voor elkaar te krijgen in het parlement tegen deze praktijken. Er is reeds een motie van de Socialistische Partij en Christen Unie aangenomen om dit te stoppen. Een belangrijke eerste stap is dus gezet.

‘Eerst bekijken’

De huisartsenketen Co-Med bestaat sinds 2019. De organisatie wil een antwoord bieden op de toenemende druk op de huisartsenzorg. Op de actie van de SP gaat woordvoerder Jos van Wersch niet inhoudelijk in. “Als er klachten via het Meldpunt binnenkomen zal Co-Med eerst bekijken of die klachten ook gegrond zijn. Pas dan kunnen we adequaat reageren.” 

Kijk voor het Meldpunt op: https://bergenopzoom.sp.nl/form/meldpunt-