Roosendaal

SP stelt raadsvragen aan het college over woningtekorten

Paul Joachems Paul Joachems

De SP in Roosendaal is erg nieuwsgierig naar hoe het in de gemeente zit met het aantal koopwoningen voor starters en mensen met een kleine beurs. Namens de fractie van de SP in Roosendaal stelt Michael Beens: “Zoals we vaak kunnen vernemen in de media zijn er in verschillende gemeenten grote woningtekorten voor deze groep.”

Door: Paul Joachems

De fractie wil onder andere weten hoeveel koopwoningen er op dit moment beschikbaar zijn in de gemeente voor starters of voor mensen met een kleine beurs en of er in Roosendaal een tekort is aan dit soort woningen. De SP vraagt ook waar het aanbod aan koopwoningen, dus het soort woningen, uit bestaat voor deze groep en of dit aanbod overeenkomt met de vraag.

Ontregelde woningmarkt

In verschillende gemeenten is er sprake van een ontregelde woningmarkt doordat vaak kleine en goedkopere woningen in handen vallen van particuliere beleggers die als doel hebben deze woningen met winst te verhuren, stelt de SP. De fractie vraagt of deze problematiek ook in de gemeente Roosendaal speelt.

Antwoorden wethouder Toine Theunis

Namens het college van B&W geeft wethouder Toine Theunis aan dat het aantal goedkope woningen van maximaal 200.000 euro op de website van Funda 37 woningen bedraagt en er volgens het meest recente woningmarktonderzoek wel wat meer vraag dan aanbod is van goedkope koopappartementen. “Bij het soort koopwoningen in het aanbod voor starters en mensen met een kleine beurs gaat het om grondgebonden woningen en appartementen in de prijsklasse tot 200.000 euro”, geeft Theunis aan in de beantwoording. “In deze prijsklasse is er meestal meer vraag dan aanbod. Voor grondgebonden woningen is er geen sprake van een tekort, maar dat wil niet zeggen dat deze woningen momenteel ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor deze doelgroep”, aldus de wethouder.

Afspraken met Alwel

Wethouder Theunis geeft in zijn antwoord naar de SP-fractie aan dat er in Roosendaal geen sprake is van een ontregelde woningmarkt. Op de vraag hoe de gemeente kan borgen dat inwoners van Roosendaal goed en betaalbaar kunnen wonen stelt hij dat er afspraken zijn gemaakt met woningcorporatie Alwel over betaalbaar wonen in de huurwoningmarkt. “Als gemeente hebben we geen directe invloed op vraag en aanbod voor de particuliere woningvoorraad. Via de woonagenda en woningbouwprogrammering kan enigszins wel gestuurd worden op doorstroming”, geeft wethouder Theunis aan namens het college.