Bergen op Zoom

Speeltuin Jan van Glymes is weg maar wat komt er voor terug?

Han Verbeem Han Verbeem

Wat ooit de Stadsspeeltuin Jan van Glymes was, is nu een braakliggend veldje tussen de Gertrudisboulevard en de Markiezaatsweg. Eind vorig jaar zijn de vervallen speeltoestellen gesloopt, alles wat nog aan de speeltuin herinnerde is verwijderd. Het terrein staat te koop en de Bergse PvdA-fractie hoopt dat de nieuwe eigenaar opnieuw een culturele bestemming aan het gebied geeft – bij voorkeur sport, spel of zelfs een geheel nieuwe speeltuin. Dat schrijven raadsleden Joey van Aken en Adam Ahajaj aan het Bergse college.

“Het is inmiddels al een tijd geleden dat we als gemeenteraad een update hebben gekregen met betrekking tot het terrein van de voormalige
stadsspeeltuin”, merken de twee raadsleden op. Inmiddels krijgen de politici vragen van omwonenden die duidelijkheid willen over de toekomst van het terrein. De Bergse PvdA-fractie wil weten welke plannen op stapel liggen; anderhalf jaar geleden besloot het college het terrein in de verkoop te doen.

In 2018 gesloten

Stadsspeeltuin Jan van Glymes is in 2008 aangelegd, maar na jaren van financieel wanbeheer en achterstallig onderhoud heeft de toenmalige stichting die de speeltuin beheerde in het voorjaar van 2018 besloten de stekker eruit te trekken. Van een doorstart is het nooit gekomen. De gemeente heeft de schulden -een uitstaande lening van drie ton- weliswaar overgenomen en het speelveld nog enige maanden opengehouden. Maar vanwege onveiligheid viel in 2019 definitief het doek voor Jan van Glymes.

Recreatieve sfeer

De PvdA-raadsleden hopen op “ontwikkelingen zien in de recreatieve sfeer”, met mogelijk een nieuw speelveld. “Of een andere vorm van recreatie die ook past binnen het totaalplaatje van de Boulevard.” In het verre verleden waren er plannen om de Boulevard in te richten als sportcluster met allerlei voorzieningen. Daarvan zijn alleen zwembad De Schelp en de sporthal gerealiseerd. Wel wilde toenmalig wethouder Stinenbosch na de sluiting van Van Glymes een ‘beweegtuin’ plaatsen bij het zwembad, maar na het debacle over De Schelp is van deze plannen niets meer gekomen.

Bewoners en bedrijfsleven

Bewegen is belangrijk voor de jeugd, benadrukken de PvdA’ers. Bergen op Zoom heeft geen geld om zelf een nieuwe speeltuin op te zetten, de twee raadsleden richten hun verwachtingen op initiatieven van bewoners of uit het bedrijfsleven.