Geen regio geselecteerd

Sportpark Vierhoeven zoekt verbinding met inwoners uit wijk Langdonk

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

BSC Roosendaal, Aleco Sport Visions en WijZijn Roosendaal slaan de handen ineen om de wijk Langdonk nog vitaler te maken. Woensdagavond vond er een grote wijkbijeenkomst plaats voor bewoners op Sportpark Vierhoeven. Iedereen die een hart heeft voor Langdonk was aanwezig.

De drie kartrekkers voor de bijeenkomst, Ad van Tilburg (BSC), André de Klerk (Aleco) en Ad van de Vrede (WijZijn), hebben elkaar gevonden in De Broedplaats in winkelcentrum Lindenburg. De drie mannen willen met elkaar de wijk nog meer verbinden aan de diverse activiteiten op Sportpark Vierhoeven. “Wij zijn op zoek naar medestanders die met elkaar en met de bewoners dingen organiseren in Langdonk”, zegt Van de Vrede van WijZijn Roosendaal. De gemeente Roosendaal houdt om de twee jaar een onderzoek in alle wijken en dorpen. In Langdonk ligt er nu een vitaliteitskaart met de onderwerpen die leven in de wijk. “Wij zien dat bijvoorbeeld armoede, werkloosheid en sociale omgang met elkaar, dingen zijn waar wat meer mee gedaan moet worden”, aldus Van de Vrede.

Accommodaties

De wijk Langdonk kent geen wijkgebouw waar bewoners samen kunnen komen, de accommodaties op Sportpark Vierhoeven kunnen daarin een rol vervullen. Ad van Tilburg van voetbalvereniging BSC denkt dat zijn club zeker een steentje kan bijdragen. “Onze samenwerking is ontstaan in De Broedplaats en daar hebben we gebrainstormd over hoe we in contact kunnen komen met de wijk en hoe we kunnen voorzien in behoeften.” Zeker de helft van de leden van BSC komt uit de wijk en daarom wil de club de poorten openen om elkaar daar te ontmoeten en activiteiten te ontplooien.

Ontmoeten

André de Klerk van Aleco Sport Visions is vooral op zoek naar de tools om mensen te ontmoeten en te laten ontmoeten. “Wij denken dat het nieuwe Talentencentrum Zuidwest Nederland op Sportpark Vierhoeven iedere dag voor elke bewoner van de wijk wel iets leuks kan organiseren.”

Foto: André de Klerk, Ad van de Vrede en Ad van Tilburg