West-Brabant

Staatsbosbeheer herstelt natuur Kortenhoeff en Staartse Heide

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Staatsbosbeheer gaat de natuurgebieden Kortenhoeff en Staartse Heide opknappen. De natuur moet daarna beter tegen de uitstoot van stikstof kunnen.

In heel Nederland werken natuurorganisaties aan de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Stikstof is een voedingsstof. Als er te veel stikstof in een gebied is, raakt de grond overbemest. En dat is slecht voor een landschap met heide. Om overbemesting te voorkomen, gaat Staatsbosbeheer de natuurgebieden Kortenhoeff en Staartse Heide aanpakken. Deze natuurgebieden liggen in het grensgebied, bij Huijbergen en Hoogerheide. Daarom werkt Staatsbosbeheer samen met de Belgische collega’s van Grenspark Kalmthoutse Heide.

Gras weghalen

Het werk aan Kortenhoeff en Staartse Heide begint op maandag 16 september. Het stuk tussen de twee natuurgebieden is overgroeid met gras. Staatsbosbeheer gaat daar choppen. Choppen is het weghalen van de struiken en het bovenste deel van de grond. Hierdoor komt er ruimte voor andere planten, zoals heide.

Op Kortenhoeff en Staartse Heide grazen schapen. Zij zorgen er voor dat er minder gras groeit en de heide de ruimte krijgt. Maar schapen eten niet alles weg. Ze laten struikachtige planten staan. Staatsbosbeheer haalt deze struiken weg, zodat er een ander landschap kan ontstaan. Een landschap waar jonge heide en oude heide staat en waar zanderige open plekken zijn. Dat helpt om een grotere variatie te krijgen van planten en dieren.

Belgische heide naar Brabantse Wal

In Kalmthout is genoeg goed ontwikkelde heide. Die heide wordt gemaaid. Het maaisel wordt opgevangen en daarna verspreid over het herstelde deel van de Staartse Heide. Zo kan het Nederlandse natuurgebied opknappen met Belgische heide. Staatsbosbeheer werkt hiervoor samen met het Agentschap Natuur en Bos.

Staatsbosbeheer waarschuwt er voor dat de natuurgebieden er een tijdje lelijk uit zullen zien. “Het gebied ziet er tijdens de werkzaamheden niet op zijn mooist uit, maar we gaan voor het eindresultaat; goed ontwikkelde heide,” aldus Staatsbosbeheer. Ook kunnen sommige wandelpaden en ruiterpaden tijdelijk afgesloten moeten worden. “Het herstelwerk van de paden wordt verricht zodra het werk klaar is en de weersomstandigheden het toelaten. Waar nodig zullen er passende verkeersmaatregelen worden genomen.”