Bergen op Zoom

Stadlander niet blij met besluit om huren te bevriezen

Maarten Elst Maarten Elst

Minister Ollongren kwam deze week met goed nieuws voor alle huurders van sociale huurwoningen in Nederland. In 2021 zal er vanwege de coronacrisis geen huurverhogingen plaatsvinden. Woningcorporatie Stadlander is minder gelukkig met de genomen beslissing. Niet zozeer vanwege de misgelopen huurinkomsten, maar omdat het niet strookt met het sociaal huurakkoord dat Stadlander kortgeleden heeft opgesteld.

Door: Maarten Elst

Ko Droogendijk, directeur Klant en Gebied van Stadlander, geeft aan dat Stadlander minder blij is met het besluit van minister Ollongren. ,,We zijn teleurgesteld in deze keuze. Het is een generieke keuze om voor alle huurders de huur te bevriezen, terwijl we juist in het sociaal huurakkoord hadden afgesproken dat we voor de kwetsbare mensen een aantal maatregelen zouden treffen en dat we uit zouden gaan van een gematigde huurverhoging zoals Stadlander die al jaren voert.”

Geblokkeerde weg

Stadlander voert al jaren een zogeheten gematigd huurbeleid. Ook voor 2021 waren de afspraken met de huurders al gemaakt. Zo zouden de minima op 0%-verhoging kunnen rekenen, terwijl andere huurders een gematigde inflatieverhoging van 1,4% voorgeschoteld kregen. ,,We zijn met het sociaal akkoord een weg ingegaan en die weg wordt nu geblokkeerd door middel van dit besluit”, vervolgt Droogendijk. ,,Er waren al een aantal maatregelen getroffen zoals eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en de wet tijdelijke huurkorting. En nu komt dit eroverheen.”

De woningcorporatie voelt het ook in de eigen portemonnee. Zonder financiële compensatie verwacht Stadlander zo’n één miljoen euro aan huurinkomsten mis te lopen. ,,In de motie die is aangenomen was niks gezegd over compensatie. Minister Ollongren heeft inmiddels aangegeven dat ze op zoek gaat naar compensatie. Voor de hele sector komt het bevriezen van alle huren van sociale huurwoningen neer op 180 miljoen euro, voor Stadlander betekent dat één miljoen euro. We gaan afwachten wat dat voor ons betekent, er wordt gesproken over een korting op de algemene verhuurdersheffing, maar hoe het er precies uit gaat zien, weten we niet.”

2050 CO2-neutraal

,,Met de huurinkomsten kunnen wij onze plannen uitvoeren”, aldus Droogendijk. ,,We hebben een grote verduurzamingsopgave, in 2050 willen we CO2-neutraal zijn waarvoor we grote investeringen moeten doen. Als dat geld wegvalt, dan heeft dat gevolgen. We hopen dat de minister zo verstandig is om ons op de juiste manier te compenseren. We hopen namelijk niet dat de minister deze generieke maatregelen permanent doorvoeren. Voor de scheefwoners, en dat zijn 19% van onze huurders, is dit namelijk een extra voordeel. Voor hen interessant, maar voor de toekomst is dit geen goed nieuws.”