Bergen op Zoom

Stadlander steunt actie “CO2-reductie in plaats van verhuurdersheffing”

Vertegenwoordigers van woningcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom waren in Den Haag om steun te betuigen aan de actie

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Vertegenwoordigers van woningcorporatie Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom waren vrijdag in Den Haag om steun te betuigen aan de actie “CO2-reductie in plaats van verhuurdersheffing”.

Met de actie wordt de landelijke politiek opgeroepen huurwoningen te verduurzamen met geld van de huurdersbelasting. Woningcorporaties moeten sinds 2013 huurdersbelasting betalen aan het rijk. Dat gaat jaarlijks om 1,7 miljard euro. Dat bedrag willen woningcorporaties liever investeren in het verduurzamen van sociale huurwoningen. Zo moeten woningen van het gas af en voorzien worden van zonnepanelen. De investeringen kunnen bijdragen aan de noodzakelijke 25% CO2-reductie die het kabinet in 2020 wil halen.

Stadlander betaalt jaarlijks 11 miljoen euro aan verhuurdersheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kan Stadlander 300 huurwoningen verduurzamen.