Bergen op Zoom

Stadsreuzen trekken als helden door Bergen op Zoom

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

Helden doorstaan duizenden gevaren. Dat thema staat centraal tijdens de Bergse Reuzenstoet. Volgend weekend wordt die voor de zevende keer gehouden. De heldhaftige reuzen uit Spanje, Frankrijk, België en Nederland trekken dan door de straten van Bergen op Zoom. “Heel uiteenlopend.”

Vierhonderd jaar geleden vond de tweede Spaanse belegering van Bergen op Zoom plaats. Daarom besloot de organisatie van de Bergse Reuzenstoet om tijdens deze editie historische figuren en helden uit te lichten.

“Een heer of ridder die gevochten heeft, of iemand die goede daden voor het dorp heeft verricht,” legt voorzitter Ad Koopman uit. “Dat is heel uiteenlopend.” Voor de kinderstoet bouwden basisschoolleerlingen een kleine reus, van iemand die zij een held vinden.

Jan metten Lippen en Trui van de Toren

Ook tijdens de grote reuzenstoet komen deze helden terug. Als voorbeeld noemt hij Jas de Keistamper, de reus uit Boxtel. Die staat symbool voor de stratenmakers. “Zij waren het eerste dorp in Nederland met een verharde weg. Best bijzonder, toch een soort helden.”

In Bergen op Zoom is Jan metten Lippen de grote held. De stadsheer, die 54 bastaardskinderen zou hebben, liet het Markiezenhof bouwen. Over zijn vrouw Trui van de Toren gaat de legende dat ze een zoetwaterbron ontdekte, toen ze haar staf in het zoute water van de Schelde stak. “Bij veel reuzengroepen uit Spanje, Frankrijk, België en Nederland zie je die lokale helden terug.”