Wouw

Stichting Behoud Lambertuskerk ontvangt toch subsidie gemeente

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Stichting Behoud Lambertuskerk krijgt toch een subsidie van 10.000 euro van de gemeente Roosendaal.

De stichting had bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van de subsidie. De commissie voor bezwaarschriften heeft het bezwaar gegrond verklaard. Het college van B&W neemt het standpunt van de bezwaarschriftencommissie over en zal de subsidie alsnog toewijzen.

Stichting Behoud Lambertuskerk wil geld ophalen om de kerk in Wouw voor de toekomst te behouden. In totaal zijn de kosten voor het renoveren van de kerk beraamd op bijna 300.000 euro. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een subsidie toegezegd van 150.000 euro. De stichting heeft zich als doel gesteld de andere 150.000 euro te werven. Dit willen zij realiseren door sponsorbijdragen, donaties en subsidies.