West-Brabant

Streekomroep ZuidWest krijgt Rijkssteun voor verdere professionalisering

Directeur Maarten van den Boom in het decor van het nieuwsprogramma ZuidWest Update

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Streekomroep ZuidWest krijgt geld van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De omroep gaat dat geld gebruiken om de journalistieke kwaliteit en capaciteit te versterken.

Streekomroep ZuidWest is één van de twintig lokale omroepen in Nederland die meedoen aan de pilot ‘Professionalisering lokale omroepen’. Het Rijk stelt voor deze pilot 2,85 miljoen euro beschikbaar. Voor de regeling hadden zich 53 omroepen gemeld. Daarvan zijn er twaalf afgewezen omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van de regeling. De 41 overgebleven projecten zijn door het Stimuleringsfonds en twee externe deskundigen beoordeeld en daarvan zijn er twintig gekozen.

‘Enorme waardering’

Directeur Maarten van den Boom is blij met de financiële injectie. “Het is een enorme waardering voor het harde werken van de afgelopen jaren, maar bovenal een winst voor de lokale democratie. Onze plannen zijn ambitieus. Door deze erkenning en steun door het Rijk, kunnen we als streekomroep deze plannen ook waarmaken”, aldus Van den Boom. “Iedere dag het nieuws uit de streek voor iedereen beschikbaar maken, als waakhond van de lokale democratie, dat is ons doel.”

Motie Sneller

De pilot ‘Professionalisering lokale omroepen’ duurt twee jaar en begint in maart. Het is het resultaat van een motie die D66-Kamerlid Joost Sneller vorig jaar indiende. Hij vroeg daarin ‘te onderzoeken hoeveel het verzorgen van een lokaal toereikend media-aanbod kost en op welke wijze dit het beste georganiseerd en gefinancierd kan worden’. Een Kamermeerderheid ondersteunde de motie.