Bergen op Zoom

Subsidie nodig voor impuls Bergse winkelgebieden

Herbert Kats Herbert Kats

Bergen op Zoom grijpt alle mogelijkheden aan om te werken aan een levendige en toekomstbestendige binnenstad. Na de start van het netwerk Volle Straatjes BoZ heeft de gemeente -met steun van partners- een subsidieaanvraag gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In het najaar weet de stad of er geld komt.

Bij de zogeheten subsidieaanvraag voor Impulsaanpak winkelgebieden gaat het om een specifieke stimuleringsregeling. Wethouder Dominique Hopmans: “Om de leegstand in de Bergse binnenstad verder terug te dringen, willen we in samenwerking met verschillende partners graag gebruik maken van deze subsidie. Samen is er hard gewerkt aan het indienen van deze aanvraag.”

Verdubbeld

Van de gemeente zelf wordt ook het nodige gevraagd. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet Bergen op Zoom bijvoorbeeld maatschappelijke functies toevoegen aan het centrum. Ook is het nodig dat de gemeente (versnelde) investeringen doet in het openbaar gebied en in de bereikbaarheid voor auto’s en langzaam verkeer.

Communicatieadviseur Bob van Den Berg legt uit: “Als wij daar bijvoorbeeld drie miljoen in steken, wordt dat via de regeling verdubbeld.” Sinds begin 2023 is er al zo’n 200.000 euro aan plan- en ontwikkelingskosten in de binnenstad gestoken.

Keihard nodig

Volgens ondernemer Danny Dorremans is het geld ‘keihard’ nodig. “Het straatbeeld wordt er niet beter op.” Hij is blij dat de gemeente naar aanvullende middelen zoekt. “Want Bergen heeft het nog steeds financiëel zwaar”, wijst hij naar de schuldenlast.

Toch ziet hij een kentering. “Het gaat nu beter dan onder het vorige college.” Krimp van het aantal winkels klinkt hem niet per se negatief in de oren. “In het verleden zijn er twee nieuwe winkelstraten bij gekomen. Dat was iets te veel.”

Dat alle maatregelen worden gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van het centrum spreekt hem wel aan. Maar ondanks een aantrekkelijke historische binnenstad is er nog steeds sprake van leegstand.  Belangrijk facet van de aanpak blijft het aanpakken van de leegstand en het transformeren van panden naar woningen, kantoren en horeca.