Roosendaal

Subsidie op maat voor Roosendaalse buurthuizen vanaf 2022

Maarten Elst Maarten Elst

Buurthuizen in de gemeente Roosendaal krijgen vanaf 2022 een basissubsidie op maat als het aan wethouder Inge Raaijmakers ligt. Daarbovenop kunnen ze aanvullende subsidies krijgen. Dat blijkt uit onderzoek en klankbordsessies die de gemeente deed met elf buurthuizen. Hoewel de gemeente formeel het beheer van buurthuizen uit handen heeft gegeven, wil het door een intensievere samenwerking en betere afstemmingen van de subsidies, zo staat in het rapport dat woensdagavond 8 juli wordt gepresenteerd aan de raad.

Het gaat om buurthuizen De Wieken, Bergspil, ‘t Dijksteeke, Keijenburg, Kalsdonk, Huis van de Westrand (allen in Roosendaal), De Schalm (Heerle), ParelMoer (Moerstraten), Nisipa (Nispen), De Geerhoek (Wouw) en De Spil (Wouwse Plantage).

“We hebben een onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het buurthuis. In het begin van mijn periode als wethouder, in de gesprekken die ik met de buurthuizen had, kwam naar voren dat zij toch wel moeite hadden om het hoofd boven water te houden. Het is een zware verantwoordelijkheid”, duidt wethouder Inge Raaijmakers. “Tegelijkertijd lag er vanuit de raad een motie over de financiering van de buurthuizen gericht op activiteiten. De eerste bevindingen waren dat dat een moeilijk verhaal werd.”

Adviezen

 “Kijk naar elk buurthuis afzonderlijk”, vervolgt Raaijmakers. “Kijk naar wat er nodig is wat er in de basis nodig is om het gebouw te subsidiëren. Doe daarbij recht aan de diversiteit onder de buurthuizen. De een is huur, de ander eigendom. De een heeft duurzaamheidsmaatregelen in de vorm van zonnepanelen en is daardoor minder kwijt aan elektriciteit. Dat waren de adviezen die uit het onderzoek naar voren kwamen.”

Pas in 2022

Kalenderjaar 2021 zal gebruikt worden om door onafhankelijke partijen ondernemerplannen op te zetten voor de nieuwe basissubsidies op maat. Bovenop deze basissubsidie kunnen buurthuizen aanvullende subsidie aanvragen bij de gemeente voor activiteiten die het wil organiseren voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal. “Het systeem wil dat als we de subsidies in 2021 hadden willen aanpassen, dat voor 1 juli alle uitkomsten binnen hadden moeten zijn”, stelt wethouder Raaijmakers. “Dat was te vroeg. Het nieuwe systeem gaat in vanaf 2022.”