Roosendaal

Subsidie voor Roosendaalse erfeigenaars die natuur ontwikkelen

Huismussen (Foto: ©Brabants Landschap)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal zoekt inwoners die hun erf willen opknappen, zodat er meer diersoorten kunnen leven. Er is subsidie voor de herinrichting van hun erf via ErvenPlus 2.0. Erven zijn belangrijke leefplaatsen voor bijvoorbeeld zwaluw, mus, uil en vleermuis.

De gemeente Roosendaal zoekt inwoners die hun erf willen opknappen, zodat er meer diersoorten kunnen leven. Er is subsidie voor de herinrichting van hun erf via ErvenPlus 2.0. Erven zijn belangrijke leefplaatsen voor bijvoorbeeld zwaluw, mus, uil en vleermuis.

ErvenPlus 2.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Mensen die een erf hebben, kunnen subsidie krijgen om het erf anders in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het planten van gemengde hagen, fruitbomen of bloemenranden. Of aan het plaatsen van zwaluwkasten en mussenhotels. Hierdoor wordt het een betere leefplek voor diersoorten die altijd op een erf leven. Zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen.

Bestrijders van muggen, vliegen en muizen

De gemeente Roosendaal is enthousiast over het project. “Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Deze diersoorten zijn afhankelijk van de beplanting, van de weitjes en van de gebouwen om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten,” legt wethouder Inge Raaijmakers uit. “De aantallen van deze diersoorten loopt de laatste jaren achteruit, terwijl deze dieren juist zo belangrijk zijn als natuurlijke bestrijders van o.a. muggen, vliegen en muizen. Vandaar dat ook wij meedoen aan  het project ErvenPlus2.0.”

Als je meedoet aan ErvenPlus 2.0, dan komt er een deskundige langs om het erf te bekijken. De deskundige vertelt welke maatregelen je op jouw erf kunt nemen en maakt een erfplan. Bij dat erfplan zit een inrichtingstekening, zodat je kunt zien hoe je erf ingedeeld kan worden. Met subsidie van ErvenPlus 2.0 kun je dan de juiste planten en nestkasten kopen en op je erf gebruiken.

500 erven in 2 jaar tijd

Het geld voor ErvenPlus 2.0 komt van de provincie en enkele gemeenten. Het is de bedoeling om in 2 jaar tijd 500 erven opnieuw in te richten en biodiverser te maken. Roosendaal werkt daar graag aan mee. “Door bij te dragen aan het project ErvenPlus zorgt de gemeente Roosendaal voor een mooier en leefbaarder platteland,” aldus de gemeente.

Als je in het buitengebied van de gemeente Roosendaal woont en ook je erf wilt verbeteren, dan kun je je aanmelden voor ErvenPlus 2.0. Dat kan op de website van Brabants Landschap, via de pagina over erfvogels. Daar vind je een aanmeldformulier voor ErvenPlus en kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief.