Bergen op Zoom

Succes in Bergen op Zoom: gemeente viert 500 opgeleverde woningen

Wethouder Joey van Aken en manager Yonna Theunis vierden het succes met een grote taart (foto: gemeente Bergen op Zoom)

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De gemeente Bergen op Zoom vierde onlangs een feestje. Er zijn in 2023 namelijk zo’n 500 nieuwe woningen opgeleverd. Dat aantal ligt flink hoger dan gemiddeld, en past dus bij de ambities van het college: 7000 nieuwe woningen vóór 2040.

Veel voorbereidingen voor het bouwen van woningen gebeuren in het gemeentehuis: van de ontwerpfase tot de planning en uitvoering. Maar ook als het gaat om de oplevering en het onderhoud van openbare ruimtes gebeurt er veel in het gemeentehuis. Daar is namelijk een flinke club mensen bij betrokken.

De oplevering van de 500 huizen werd onlangs gevierd met een grote taart. “Het is een flinke klus die we met zijn allen geklaard hebben”, liet wethouder Joey van Aken weten aan de groep betrokken medewerkers van de gemeente. “We zetten de ambitie van het college door.” Daarmee doelt Van Aken op de locatiestudie Wonen en Werken, die binnenkort wordt vastgesteld. “Dan kunnen we verder met de vier pilotprojecten Plein 13, Watergrond, Westersingel en CareCampus Vrederust.”