Wouw

‘t Loopje in Wouw voltooid: ‘Berging kan serieuze buien opvangen’

't Loopje bij Wouw werd eerder deze maand officieel voltooid. © Eric de Regt/VLP

Maarten Elst Maarten Elst

Waterschap Brabantse Delta is nagenoeg klaar met de werkzaamheden bij ‘t Loopje in Wouw. Volgens de planning zou het waterschap deze maand nog het project opleveren, wat inmiddels is gebeurd. Op een paar kleine onderhoudspunten na is het project klaar voor gebruik. ‘t Loopje, onderdeel van de wandelroute ‘de Ster van Wouw’, is een project in strijd tegen overtollig water in Wouw. Politieke partij VLP is blij met het nieuwe project en stelde enkele vragen over de afronding van het project.

Hoewel het bord nog altijd in de wei staat, zijn de werkzaamheden bij ‘t Loopje in Wouw daadwerkelijk afgerond. “Op een paar opleverpunten na is het project klaar”, vertelt Marvin Antens, omgevingsmanager van het project. “Wel moet het werkgebied nog worden opgeruimd en houdt de aannemer zich uiteraard aan de onderhoudstermijn van zes maanden. Het gebied nu terug inzaaien heeft met de koude wintermaanden nog geen zin, maar het gebied wordt hoe dan ook in de oorspronkelijke staat hersteld.”

Stuw

Het gebied rondom ‘t Loopje moet in de toekomst nog beter beschermd zijn tegen extreme weersomstandigheden. “De techniek die gebruikt is, is relatief eenvoudig en bekend”, stelt Antens. “Er kunnen natuurlijk altijd extreme regenbuien plaatsvinden waardoor er wateroverlast optreedt. In principe kan het retentiegebied dusdanig zware buien opvangen die eens in de negen, tien jaar vallen.”

Volgens Antens is het watersysteem in zijn geheel vernieuwd in Wouw. “De duikers zijn geheel gerenoveerd. En er is een berging opgegraven waar water wordt vastgehouden. Dat kan je dubbel zien. Enerzijds kan er in drogere perioden water vastgehouden worden via de stuw die geplaatst is. Ook kan je hiermee het waterpeil regelen, dat is een hele verbetering ten opzichte van de situatie hiervoor. Anderzijds kan je bij hevige regenval de kans op wateroverlast beperken.”

Onbegaanbaar voetpad

De VLP is blij met de ontwikkelingen rondom het gebied. Wel ziet het dat een veelgebruikt voetpad, dat onderdeel is van de wandelroute ‘de Ster van Wouw’, momenteel onbegaanbaar is. Antens van Waterschap Brabantse Delta weet dat daar aan gewerkt wordt. “We zijn er van op de hoogte en brengen dat deel terug in de oorspronkelijke staat. Nu inzaaien heeft weinig zin, maar het pad zelf wordt wel op korte termijn hersteld.”