Roosendaal

Tegenstrijdige reacties en moties op sobere kadernota Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Afgelopen donderdag werd in de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces van de gemeenteraad van Roosendaal de kadernota besproken. Een nota die normaal gesproken een toekomstvisie schetst, maar dit jaar vooral een sober financieel plaatje schetst.

Wethouder Evelien van der Star, verantwoordelijk voor financiën, blikt terug op een opmerkelijke vergadering: “Donderdag was een zeer interessante vergadering die toch enigszins anders verliep dan ik verwachtte.” Ze benadrukt dat het financiële kader voor het komende jaar aanzienlijk soberder uitvalt door externe factoren “We hebben te maken met structureel geld dat we nu krapper moeten besteden vanwege verminderde inkomsten vanuit het Rijk.”

Kadernota zonder beleidsvoorstellen

Bejar Taher, fractievoorzitter van D66, uit zijn teleurstelling over de kadernota: “Normaal gesproken heb je bij een kadernota ruimte voor plannen en ideeën. Helaas was dat dit jaar niet het geval vanwege het structurele begrotingstekort.” Taher overwoog de week ervoor nog om een motie in te dienen om meer financiële steun te eisen vanuit Den Haag. Toch zag hij ervan af. “Als deze motie voldoende stemmen krijgt, betekent dat dat ergens anders op wordt bezuinigd. Maar we weten niet waar dan op bezuinigd wordt. Dus in het belang van onze inwoners heb ik de motie niet ingediend”, legt Taher uit.

Ook de Roosendaalse Lijst kon zich niet in de kadernota vinden. “Normaal gesproken bevat dit document beleidsvoorstellen. Die waren er nu niet. De kadernota bestond nu alleen uit constateringen dat er bezuinigd moet worden”, zegt Gert-Jan van Oosterbosch. “Twee jaar geleden werden er nog heel veel visies gepresenteerd en momenteel zie je eigenlijk dat de hele vaart eruit is gehaald door een bezuinigingsronde.” Volgens de Roosendaalse Lijst zijn een aantal voorbeelden te noemen van plannen en projecten die nu vertraging oplopen of stilliggen. Ook de uitkoop van de Poolse Supermarkt speelt voor deze partij een belangrijke rol in de beeldvorming. “Er waren meerdere opties. Het college kiest voor de duurste optie terwijl bekend is dat er bezuinigingen aankomen. Waarom kwam er toen geen waarschuwing naar de raad om hier goed naar te kijken?” aldus Van Oosterbosch.

Zijn partij wil graag weten voor welke plannen het college budget vrijmaakt en waarop bezuinigd wordt. “Dat ontbreekt nu en daarom kwamen we samen met PvdA, FVD en D66 met een motie van afkeuring”, zegt Van Oosterbosch. De drie oppositiepartijen wilden het college via die motie een kans geven om in augustus met een nieuwe kadernota te komen.” De motie haalde het niet. Een teleurgestelde Taher: “we willen duidelijkheid over waarop bezuinigd gaat worden en welke sectoren getroffen worden. De kadernota heeft niet de helderheid gebracht die nodig is om weloverwogen keuzes te maken voor onze stad.”

Voortgang voor woningbouw en economie

Dat de VVD donderdagavond wel met moties kwam vindt Taher onbegrijpelijk. “Het college had opgeroepen terughoudend te zijn met nieuwe voorstellen vanwege het begrotingstekort, maar de VVD diende toch kostbare moties in. Dit zorgt voor verdeeldheid en onzekerheid over mogelijke bezuinigingen.” Maar Van Oosterbosch is juist blij met de VVD-moties. “Met deze moties houden we voortgang in belangrijke onderwerpen als woningbouw en economie.” Ook wethouder Van der Star staat positief tegenover deze moties. “Ze zijn prima uitvoerbaar. Het gaat hier om incidenteel geld. Daar is gewoon budget voor. Het zijn de structurele kosten waarop we moeten bezuinigen”, legt ze uit.

In september gaat het debat over de begroting verder. Van der Star legt dan de bezuinigingsmaatregelen voor aan de raad. Volgens Van Oosterbosch staat de raad eigenlijk buitenspel door deze gang van zaken. Maar dat ziet de wethouder anders. “Er is dit najaar nog alle ruimte voor de raad om mee te denken en te beslissen.”

Beluister hier de interviews met wethouder Evelien van der Star, D66-raadslid en fractievoorzitter Bejar Taher en raadslid Gert-Jan van Oosterbosch voor de Roosendaalse Lijst