Halsteren

Tennet: uitstel locatiekeuze 380kV leidt tot vertraging van half jaar

De nieuw te onderzoeken locatie BoZ-4b, in de zuidelijke Auvergnepolder.

Han Verbeem Han Verbeem

De versterking van het hoogspanningsnet tussen Bergen op Zoom en Zierikzee loopt mogelijk een half jaar vertraging op, nu de Bergse raad meer tijd neemt voor de locatiekeuze van het 380kv-station in Halsteren. Dat zegt Tennet-woordvoerder Sander de Schepper. Daarmee dreigen nieuwe, duurzame regionale energieprojecten in de klem te komen.

De Bergse politiek vindt het belangrijk om opnieuw een dialoog met de omgeving te voeren, zegt wethouder Barry Jacobs. TenneT waarschuwt weliswaar voor vertraging, maar een afgewogen besluitvorming is zeker zo belangrijk – stelt de lokale bewindsman. Volgens TenneT wordt de geplande oplevering van het station in december 2025 niet gehaald – en dreigt zelfs vertraging tot juni 2026.

Petitie

De in december door het college uitgesproken voorkeurslocatie BoZ-1  in de noordelijke Avergnepolder heeft tot maatschappelijke weerstand geleid waarbij inwoners een petitie hebben opgesteld. Daarom onderzoekt een extern bureau, Witteveen en Bos, in opdracht van de gemeenteraad een nieuwe locatie aan de zuidkant van de Auvergnepolder, BoZ-4b, aan de dijk bij het Zoommeer. Dat zou minder tot overlast zijn van bewoners in Lepelstraat en de Kladde.

Haalbaar en relistisch

Tijdens de raadscommissie van 26 januari heeft de Bergse raad daarom besloten het voorstel om een locatie aan  te wijzen, van de raadsagenda voor 2 februari te halen. Eind februari moet duidelijk zijn of locatie BoZ-4b haalbaar en realistisch is. Vervolgens neemt de gemeenteraad 10 maart een uiteindelijk besluit. Verder uitstel over het 380kV-station tot na de gemeenteraadsverkiezingen is niet aan de orde, aldus Jacobs. Dan zou het traject teveel vertraging oplopen en is het risico dat het Rijk zelf een locatie aanwijst – buiten de gemeenteraad om.