Bergen op Zoom

TenneT wil capaciteit elektriciteitsnet vergroten

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

TenneT gaat een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding aanleggen tussen de hoogspanningsstations Woensdrecht en Bergen op Zoom. Er wordt steeds meer elektriciteit verbruikt en om de levering te garanderen gaat het bedrijf deze ondergrondse verbinding aanleggen.

Dat er steeds meer elektriciteit wordt verbruikt is niet verwonderlijk. Er is een toename van elektrische auto’s en het opwekken van windenergie en zonne-energie neemt toe. Ook worden nieuwe woonhuizen niet meer aangesloten op gas, maar deze woningen verbruiken wel weer meer elektriciteit. En door de toename in verbruik, neemt ook het transport van elektriciteit toe.

Verbindingen

In het gebied rond Bergen op Zoom liggen twee verbindingen. Mocht TenneT onderhoud plegen aan één van de verbindingen en bij de andere treedt er een storing op, dan zit een groot gebied rond Bergen op Zoom zonder stroom. Door een derde ondergrondse verbinding aan te leggen kan Bergen op Zoom altijd worden voorzien van stroom.

Alternatieven

TenneT heeft verschillende alternatieven onderzocht voor de nieuwe verbinding. Er is onder andere gekeken naar uitvoerbaarheid, veiligheid, milieu en kosten. Er is uiteindelijk gekozen voor een verbinding van ongeveer 9 kilometer lang die loopt ten westen van de Bergse Plaat. Dit tracé wordt nu verder onderzocht en er wordt gesproken met grondeigenaren en omwonenden.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 6 september is er in sportcentrum Boulevard in Bergen op Zoom een informatiebijeenkomst. Deze begint om 19.00 uur. In oktober 2019 hoopt TenneT te beginnen met de aanleg van de nieuwe ondergrondse verbinding.