Bergen op Zoom

Tentoonstelling laaggeletterdheid geopend in Bergen op Zoom

Redactie Redactie

Wethouder Yvonne Kammeijer opende woensdag 5 oktober op de Grote Markt een tentoonstelling over laaggeletterdheid. De tentoonstelling bestaat uit levensgrote billboards met daarop persoonlijke brieven van twaalf mensen over hun ervaring met laaggeletterdheid. Wethouder Kammeijer onthulde een ‘eigen’ billboard waarop haar persoonlijke verhaal over taal te lezen is.

De tentoonstelling staat vier weken in Bergen op Zoom. Tijdens deze periode zijn er allerlei activiteiten rond het thema laaggeletterdheid op verschillende locaties in de stad. Behalve wethouder Kammeijer staan er nog elf andere personen op de billboards. Een aantal was laaggeletterd en heeft de stap gezet om een cursus te volgen. In een brief vertellen zij wat het betekent om te kunnen lezen en schrijven. In Nederland heeft 1 op de 9 volwassenen moeite met lezen en schrijven. Veel mensen vinden het moeilijk om toe te geven omdat ze zich ervoor schamen. De tentoonstelling wil aandacht vragen voor het thema laaggeletterdheid.