Rijsbergen

Tijdelijk AZC in De Krabbebossen Rijsbergen

Foto: Gemeente Zundert

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het college van B en W heeft onlangs ingestemd met de landelijk gemaakte afspraken over de tijdelijke opvang van asielzoekers. De locatie die de gemeente daarvoor heeft aangewezen is het voormalige kinderhuis De Krabbebossen in Rijsbergen.

Er zijn met de eigenaar van De Krabbebossen niet alleen afspraken gemaakt over de huisvesting van de asielzoekers. In een convenant zijn tevens plannen vastgelegd voor daarna, over de herontwikkeling van de locatie. Volgens een bericht van de gemeente is er eerst met omwonenden en lokale organisaties gesproken, voordat het college deze beslissing nam.

Transparantie

De gemeente laat weten: “We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers goed worden geïnformeerd en weten waar ze terecht kunnen bij zorgen en vragen. Wij hebben extra afspraken gemaakt over een rondleiding voor omwonenden en een open dag voor alle inwoners. Daarnaast wordt de verkeerssituatie rondom de opvang besproken en komt een vertegenwoordiging van ondernemers in het omwonendenoverleg. Dit omwonendenoverleg wordt al voor de opening van de opvang opgestart. Daarnaast willen wij nogmaals benadrukken dat er een online en telefonisch aanspreekpunt komt, een locatiemanager en 24/7 beveiliging op de locatie.”

Voorbereidingen

Er is inmiddels begonnen met de voorbereidingen. De bossen worden ingericht als opvang voor de asielzoekers. Verwacht wordt dat er als eerste alleenstaande minderjarige vluchtelingen aankomen. Het is nog niet duidelijk wanneer het werkelijk zo ver is. De buurt is per brief geïnformeerd over het besluit en de gevolgen daarvan, aldus het gemeentebericht. Wie meer wil weten kan terecht op een speciale pagina van de website. Een mail sturen naar [email protected] kan ook.