Bergen op Zoom

Tijdwinst voor Ontmoetings­centrum erevelden: Bergse raad akkoord met versnelde procedure

Een ontwerp voor het Ontmoetingscentrum.

Han Verbeem Han Verbeem

Vóór oktober 2024 moet het Ontmoetingscentrum bij de oorlogskerkhoven aan de Ruytershoveweg klaar zijn, en de tijd begint te dringen. “Een uitdagend voorstel”, zegt wethouder Joost Pals. De organiserende stichting gaat voortvarend aan de slag en daarom wil het college de procedures voor de bouw en aanpassing van het bestemmingsplan versnellen, door de aanvragen te combineren. Daar kan de Bergse raad het volmondig mee eens zijn, blijkt donderdagavond tijdens de commissievergadering.

Het Ontmoetingscentrum bij de Canadese en Britse erevelden zou bij de 80-jarige herdenking van de Slag om de Schelde gereed moeten zijn. Alle raadsfracties zijn het daar roerend mee eens.

Volgens wethouder Pals valt tijdwinst te behalen door toepassing van de zogeheten coördinatieregeling – een mogelijkheid die de wet biedt. Deze tijdswinst is vooral te behalen doordat de procedures voor alle benodigde vergunningen gelijk oplopen en de vergunningen tezamen verleend worden – zo blijkt uit het voorstel dat het Bergse college de raad voorlegt. Het gaat hierbij om een versnelling van het vergunningstraject, merkt de wethouder op. De daadwerkelijke planologische procedure dient nog te worden gestart.

Belanghebbenden kunnen tegen die tijd hun zienswijzen op het ontwerp en de bouwplannen kenbaar maken.