Bergen op Zoom

Toch nieuwe wijkcommissie voor Noordgeest in Bergen op Zoom

Lucas Jansen (rechts op de foto) is één van de tijdelijke bestuursleden van de wijkcommissie © Archief Lucas Jansen

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De wijk Noordgeest in Bergen op Zoom houdt toch een eigen wijkcommissie. Vorige maand lieten de huidige commissieleden weten dat ze gingen stoppen.

Het leek er op dat er vanaf 1 januari geen wijkcommissie zou zijn voor Noordgeest. Maar er is een nieuw, tijdelijk bestuur: Pieter Kwaadgras, Jac Mouwen en Lucas Jansen. Zij willen niet alleen voorlopig de boel draaiende houden, maar gaan ook op zoek naar nieuwe, jonge bestuursleden voor de komende jaren.

De wijkcommissie Noordgeest komt op voor de belangen van haar bewoners. Ook bevordert ze sociale en culturele activiteiten in de wijk. De wijkcommissie overlegt hierover met onder andere de gemeente Bergen op Zoom, de wijkagent, buurtpreventie, scholen en kerken.

Er zijn werkgroepen die de wijkcommissie helpen, zoals de werkgroep Media Noordgeest. Deze werkgroep maakt de wijkkrant en houdt de website over Noordgeest bij.

Lees ook: Werkgroep onderzoekt leefbaarbeid wijk Noordgeest