Bergen op Zoom

Toch nog spraakmakende Bergse en Halsterse locaties in de verkoop

Het spuihuisje aan De Kaai, badend in het maanlicht.

Hans-Jorg van Broekhoven

De gemeenteraad van Bergen op Zoom is vandaag op de hoogte gebracht van een 16-tal panden dan wel locaties die het college van B en W in de verkoop gaat doen. Vorige week nog werd door wethouder Petra Koenders aangekondigd dat een overzicht hiervan niet met de raad gedeeld zou worden.

In een uitgebreide brief legt wethouder Barry Jacobs uit waarom, in tegenstelling tot eerdere berichten, alsnog gekozen is voor het vrijgeven van een lijst met panden en locaties die de gemeente in de verkoop doet. Er was in het najaar van 2020 al het nodige over te doen en in eerste instantie hoopte het college nieuwe onrust te voorkomen door deze keer niet meteen de raad te informeren. Dat viel niet overal even goed, onder meer Lijst Linssen tekende zwaar protest aan.

Wisselende geluiden en reacties

Er is eerder dit jaar een gemeentelijke peiling geweest die inzichtelijk moest maken hoe er wordt gedacht over de verkoop van dergelijk gemeentelijk bezit. Ook vanuit de bevolking kwam namelijk nogal wat protest. Anderzijds bleken er echter een aantal serieuze gegadigden te zijn. Zo wil de Joodse gemeenschap de synagoge aan de Koevoetstraat kopen om deze in ere te houden en Heemkundekring Halchterth wil heemhuis Hof van Ram wel overnemen. Volgens wethouder Jacobs is verkoop van een aantal locaties “een gevoelig, maar niet volledig onbespreekbaar onderwerp gebleken.”

Er is opnieuw naar de lijst van afgelopen najaar gekeken en daar zijn een aantal monumenten van afgehaald, zoals het Oude Stadhuis op de Grote Markt. Het college wil duidelijk maken in de brief die vandaag werd rondgestuurd dat er weloverwogen is -en wordt- gekeken naar zaken als behoud van erfgoedwaarde en toekomstige bestemmingen. Samen met de raad, experts en wat zo mooi heet ‘het maatschappelijke veld’ wil de gemeente voor een aantal locaties, waaronder toch nog enkele monumenten, zoeken naar gepaste en kansrijke mogelijkheden voor verkoop. Dat levert direct geld op in het nog altijd lege laatje en scheelt voortaan in onderhoudskosten.

Niet alles openbaar

Tevens belooft de nieuwe brief dat de raad er vanaf nu bij betrokken blijft. Al maakt Jacobs wel nog een uitzondering. Bij rijksmonumenten wil het college een positief advies van de raad maar bij gemeentelijke monumenten, zo schrijft hij; “rapporteren wij achteraf aan u als er een definitieve koopovereenkomst wordt gesloten.” Lijst Linssen klom afgelopen weekend al in de pen om te melden dat de partij niet akkoord ging met die ‘stille verkoop’ en wat voorman Ton Linssen betreft is daar met deze nieuwe brief niets in veranderd. In een korte telefonische reactie zet hij uit uiteen dat zijn fractie verwacht dat de verkopen openbaar plaatsvinden, omdat dit de hoogste opbrengsten garandeert. Hij vind het bovendien getuigen van disrespect: “Je hoort de raad overal in mee te nemen.”

Dit is het rijtje met locaties die in ieder geval in de etalage staan:

 • Blokstallen III (voormalig Facilitair Bedrijf)
 • Hof van Ram
 • Grondkavel (ongenummerd) aan De Beeklaan, Halsteren
 • Midgetgolfbaan, Heesterbos 2 Bergen op Zoom
 • Molen Borgvliet
 • Synagoge
 • Parkkeetje Zuidzijde Zoom
 • Sterfhuisje, Dorpsstraat 6 Halsteren
 • Spuihuisje aan De Kaai
 • Voormalig politiebureau, Jacob Obrechtlaan Bergen op Zoom
 • Dependance stadskantoor, Peter Vineloolaan 4 (Plein XIII)
 • Grondkavel aan Steenbergseweg, Halsteren
 • Kortemeestraat 18 (escaperoom / onderkomen bouwclub)
 • Leegstaand kantoor/depot archeologie (kelder), Burg. van Hasseltstraat, Bergen op Zoom

Deel dit op: