Bergen op Zoom

Toekomst verenigingen in Blokstallen voorlopig nog onzeker

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Volgens eerdere plannen van het Bergse college zou het pand Blokstallen 3 per 1 juli in de verkoop kunnen gaan. Toch lijkt het vooralsnog zo’n vaart niet te lopen. Inmiddels is afgesproken dat de raad daar dan eerst over moet worden geïnformeerd. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Het draagt echter niet bij aan de duidelijkheid over de toekomst van de verenigingen die er nog gehuisvest zitten. Zij hebben geen idee waar ze aan toe zijn.

Gebrek aan communicatie. Dat is de gedeelde klacht van de clubs die gebruik maken van gehuurde ruimtes in het gemeentelijke pand. Ze horen weinig van het college en ambtenaren, en wat ze horen is vaak verschillend. Zicht op een alternatief is er voor de meesten nog niet.

Cyril Poppelaars is voorzitter van de Stichting Maria Ommegang. Hij vertelt over de noodzaak van een goed onderkomen; “Je hebt als huurder rechten en plichten. We wachten op een bericht van de gemeente, die moet nog een moment aangeven waarop ze met ons in gesprek willen gaan over de ontstane situatie.” Er is een toezegging dat die gesprekken gaan komen maar wanneer is nog onduidelijk.

Raad op de rem

Dat er op korte termijn veel verandert is niet te verwachten. Namens de gemeente meldt woordvoerder Erwin Stander dat er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Eerder ging de gemeenteraad op de rem staan toen het college nogal voortvarend aankondigde een flink aantal panden in de verkoop te willen doen, waaronder de nodige monumenten. Daar valt Blokstallen 3 ook onder. Daarom is politiek inmiddels afgesproken dat erfgoed pas in de etalage wordt gezet nadat de raad hierover is geïnformeerd. Er zijn in die zin geen aanwijzingen dat de Blokstallen 3 ineens van eigenaar gaat wisselen.

Voor veel verenigingen is verhuizen nog niet zo eenvoudig. Dat heeft te maken met de grote kans dat elders flink meer huur geïnd wordt maar ook met het feit dat ruimtes aan best wat eisen moeten voldoen. Alleen al de organisatie van de Maria Ommegang beschikt over zo’n 800 stuks kleding, die zorgvuldig bewaard moet worden. Klimaatbeheersing is bijvoorbeeld een vereiste. Voorzitter Poppelaars bevestigt dat zo’n ruimte vinden lastig is. “We zijn van harte bereid mee te denken maar verwachten een soortgelijke inspanning ook van de gemeente.” Het bestuur van de gedenktocht hoopt eigenlijk dat de er uiteindelijk helemaal geen verhuis komt. Maar de voorzitter houdt rekening met alle denkbare scenario’s. De gemeente is nu aan zet.

Nekslag

Niet alleen de kostuums van de Maria Ommegang zijn in het gebouw te vinden. Er hangt nog veel meer kleding, van de Stichting Historische Kostuums (HIK). Ria Weyts vertelt: “We hebben hier vorig najaar al over aan de bel getrokken. Het probleem is dat we geen enkel bericht krijgen over wat nu de plannen zijn.” Zo veel kostuums verhuizen is nogal wat. Haar organisatie heeft daarvoor minimaal een maand nodig. Naast een alternatieve opslag die de kleding intact houdt zou er tevens atelierruimte bij nodig zijn, anders wordt het onwerkbaar. Dit zou voor grote evenementen als Jeugdmonumentendag de nekslag kunnen betekenen. Ook andere clubs, waaronder veel theatergezelschappen, maken gebruik van wat HIK allemaal te bieden heeft. Omdat er meerdere verenigingen onder één dak zitten, is er volop samenwerking. Of dat in de praktijk zo blijft als ze allemaal een ander onderkomen krijgen is de vraag.

Ruimtegebrek dreigt

De BOV heeft inmiddels andere keuzes gemaakt, legt voorzitter Rob van den Aarsen uit. Voor de repetities is uitgeweken naar de zaal van Den Enghel. Volgens de bestuurder is door de gemeente de toezegging gedaan dat de huidige clubs tot het eind van dit kalenderjaar in de Blokstallen mogen blijven, iets wat opvallend genoeg bij de HIK en Maria Ommegang niet bekend was. Dat is voor de BOV echter niet werkbaar. Mocht het dan ineens zo ver zijn, met de première van een nieuwe show nog slechts maanden te gaan, zou het te veel organisatorische problemen geven. Daarom is dit gezelschap alvast andere oefenruimte gaan zoeken.

Van den Aarsen stelt wel vast dat zijn gezelschap het geluk had dit te kunnen maar voorziet problemen voor anderen. Er blijven steeds minder zalen over in de gemeente. Denk aan een alweer even gesloten De Kroon in de Bosstraat en ook zaal Bellevue krijgt waarschijnlijk een andere invulling. De spoeling wordt dun zo voor de verschillende clubs die nu nog repeteren in de Blokstallen. Formeel heeft ook de BOV overigens nog niets vernomen over wat er na 1 juli al dan niet staat te gebeuren.