Roosendaal

Ton extra voor handhaving in Roosendaal

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

De gemeenteraad in Roosendaal wil 100.000 euro uittrekken voor extra toezicht en handhaving. Donderdagavond werd door een aantal politieke partijen een motie ingediend.

Een meerderheid van de Roosendaalse gemeenteraad is de overlast van fout parkeren, scheurende scooters, illegale afvaldump, drugsmisbruik en hondenpoep dermate beu dat er extra geld uitgetrokken moet worden voor toezicht en handhaving.

De VLP, Roosendaalse Lijst, CDA, VVD en Nieuwe Democraten diende donderdagavond een motie in. Volgens de partijen wordt de kans op overlast kleiner als er vaker wordt gecontroleerd door het gemeentelijk team Veiligheid Toezicht en Handhaving. Er moet 100.000 euro extra beschikbaar komen. Dit bedrag zou volgend jaar komen uit het overschot op de begroting en zou daarna vast in de jaarlijkse begroting moeten worden opgenomen.

Donderdagavond is er ook gesproken in de raad over deelname aan een experiment voor het reguleren van de verkoop en teelt van softdrugs. Een meerderheid van de Roosendaalse raad ziet dat niet zitten. De SP, D66, PvdA en Groen Links hadden de gemeenteraad voorgesteld te onderzoeken of reguleren van softdrugs mogelijk kan worden gemaakt.