Bergen op Zoom

Tot eind dit jaar Bergse energiesteun, ook met zesduizend euro spaargeld

Energiearmoede blijft bestaan, ondanks steunmaatregelen van het Rijk. (Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

Het Doorbraakfonds Hoge Energierekening van de gemeente Bergen op Zoom wordt een half jaar langer opengesteld. Inwoners die zijn getroffen door de hoge energiekosten kunnen tot eind dit jaar aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten. Dat kan ook als ze tot zesduizend euro spaargeld bezitten. De grens was eerst gesteld op drieduizend euro, aldus wethouder Dominique Hopmans. Het fonds heeft nog zo’n 475.000 euro in kas.

Wethouder Dominique Hopmans over het Doorbraakfonds Hoge Energierekening.

De eerste aanvragen voor een tegemoetkoming zijn in januari bij de gemeente binnengekomen. “Op dit moment zijn er 16 aanvragen ingediend”, zegt Hopmans. “Vanwege het nog relatief kleine aantal aanvragen, is de termijn uitgebreid tot en met 31 december 2023.”

Energiearmoede

Volgens de wethouder is niet duidelijk waarom het aantal aanvragen zo laag is, ondanks de energiearmoede onder veel huishoudens. Mogelijk is het bestaan van het steunfonds onvoldoende bekend bij de inwoners van Bergen op Zoom. Het Doorbraakfonds Hoge Energierekening is vrij snel ingesteld na de prijsstijgingen van vorig jaar, aldus Hopmans.

Maatregelen Rijk

Wel heeft het Rijk maatregelen genomen om de huishoudens te ontzien. Zo is eind 2022 twee keer 190 euro per woonadres toegekend en is nadien een energieplafond ingesteld. Ook heeft het Rijk in samenwerking met de energiemaatschappijen een landelijk noodfonds ingesteld.

Omvorming

Ondanks deze ondersteunende maatregelen blijft energiearmoede bestaan, benadrukt Hopmans. Daarom laat het Bergse college in het derde kwartaal van dit jaar onderzoeken of het Doorbraakfonds Hoge Energierekening kan worden omgevormd tot een bestaanszekerheidsfonds.