Roosendaal

Treft uithuisplaatsing ook Roosendaalse kinderen?

Paul Joachems Paul Joachems

In de periode van 2015 tot 2020 zijn minstens 1.115 kinderen uit huis geplaatst. Dit zijn kinderen van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dit blijkt uit informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “In de gemeente Roosendaal is bekend dat er zeker 56 Roosendaalse gezinnen slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire.” Dit schrijven Bejar Taher en Harm Emmen van D66 Roosendaal in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraadslid Emmen en burgerraadslid Taher stellen aan het begin van de brief duidelijk vast dat er “grote fouten zijn gemaakt als gevolg van de toeslagenaffaire. Duizenden gezinnen zijn jarenlang onterecht aangemerkt als fraudeurs.”

Onterechte uithuisplaatsingen

Zij willen dan ook graag weten óf en hoeveel kinderen van de 56 Roosendaalse gezinnen uit huis zijn geplaatst door de toeslagenaffaire in de periode van 2015-2020. “Als er sprake was van onterechte uithuisplaatsingen in de gemeente Roosendaal, welke beleidsmatige acties heeft het college dan ondernomen?” Emmen en Taher zijn ook benieuwd hoe het college kijkt naar de recente berichtgeving over de uithuisplaatsingen van kinderen. “Wat is het standpunt van het college hierover?”

Roosendaalse kinderen

Een van de vragen in de brief is of er ook in Roosendaal kinderen uit huis zijn geplaatst in een eerdere periode. “Is het bekend of er Roosendaalse kinderen onterecht uit huis zijn geplaatst in de periode van 2009-2015 vanwege de toeslagenaffaire? Als dat niet bekend is kunt u dan een onderzoek instellen om dit alsnog te achterhalen?” Emmen en Taher verwijzen hierbij naar het onderzoek dat is gedaan in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. “Dit onderzoek is gedaan over de afgelopen vijf jaar, terwijl het vaststaat dat de toeslagenaffaire in 2009 is begonnen.”